Daling aantal overvallen zet door

Het aantal overvallen daalde in de eerste acht maanden van 2015 met zes procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: van 845 naar 798.

roof overvalOpvallend is de daling van het aantal overvallen op juweliers. Dit daalde met bijna 50 procent van 17 naar 9. Ook vonden er minder overvallen op woningen plaats. Het aantal overvallen op benzinestations was juist sprake van een lichte stijging: van 45 naar 49.

Aantal Overvallen

  • 2012 > 1.982
  • 2013 > 1.633
  • 2014 > 1.267
  • 2014 t/m augustus > 845
  • 2015 t/m augustus > 798

Minister Van der Steur maakte dit bekend bij de aftrap van een gezamenlijke campagne van het ministerie en de tankstationbranche in Den Haag. Mede daarom organiseert de rijksoverheid een nieuwe campagne, waarbij het voorkomen van overvallen door alertheid en verstandig gedrag centraal staat.

Medewerkers en managers van tankstations leren op regionale bijeenkomsten hoe overvallen kunnen worden voorkomen. Ook krijgen ze te horen hoe te handelen als er toch een overvaller voor hun neus staat.

Minister Van der Steur: “Het is goed te zien dat de daling van het aantal overvallen doorzet, mede dankzij de voortdurende inzet van de politie. Wel zien we dat criminelen hun aandacht verleggen. Bijvoorbeeld naar gelegenheden die ’s avonds laat open zijn zoals tankstations. Deze campagne is belangrijk, omdat ik ook in deze sector snel weer een daling wil zien.”

 

Deel dit artikel via: