De belangrijke rol van beveiligers in coronatijd

Hoewel het kabinet afgelopen dinsdag versoepelingen heeft doorgevoerd, gelden er nog altijd strenge coronamaatregelen. Zo is het in veel situaties verplicht om 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen. Securitas onderzocht bij eindgebruikers hoe dit zich vertaalt in behoefte aan dienstverlening.

De onderzoeksvragen waren: kan de beveiligingsbranche een rol spelen in het openhouden van de samenleving? En op welke manier kunnen beveiligingsorganisaties ondernemers het beste ondersteunen bij het naleven van de basisregels? Het gaat dan onder andere om controle op het naleven van de 1,5 metermaatregel, het correct dragen van mondkapjes en eventueel het scannen van een QR-code. De meerderheid van de klanten gaf aan behoefte te hebben aan een combinatie van diensten.

Adviesrol
Het naleven van de coronamaatregelen is belangrijker dan ooit, vanwege de extreme besmettelijkheid van de omikron-variant. Als de hoge besmettingscijfers leiden tot hogere bezetting van de ziekenhuizen, kan het kabinet weer moeten besluiten om sectoren op slot te gooien, met alle sociale en financiële schade die dat tot gevolg heeft.
Beveiligers kunnen hun opdrachtgever helpen bij het naleven van de maatregelen. Zij zijn getraind om mensen aan te spreken op hun gedrag met een minimale kans op escalatie. Maar de beveiligingsbedrijven kunnen de opdrachtgever ook helpen met advies over het coronaproof inrichten van de organisatie. Weliswaar heeft slechts 8 procent van de ondervraagden hier behoefte aan, maar dat kan ook komen omdat men deze mogelijkheid nog niet overwogen heeft.
Verder heeft de beveiligingsorganisatie de kennis in huis om ondernemers te ondersteunen bij het opnieuw inrichten van bedrijfsnoodprocessen en te adviseren over het actualiseren van de verplichte Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Tot slot kan technologie een oplossing betekenen. Slimme camera’s kunnen het houden van onderlinge afstand ondersteunen en met moderne toegangstechnologie kunnen beveiligde deuren worden geopend, zonder iets aan te hoeven raken.

Meer informatie is te vinden via deze link.

Deel dit artikel via: