De rol van hospitality binnen het moderne politiebureau

De beveiliger van tegenwoordig besteedt een groot deel van de tijd aan hospitality. Ook bij de politie, zo vertelde Leo Mulder tijdens de door Securitas georganiseerde Dag van de Hospitality. Politiebureaus ontwikkelen zich op het moment tot een soort multifunctionele samenwerkingsgebieden.

Toch moet je volgens de projectleider Innovatie Programma Fysieke Veiligheid van Nationale Politie ook weer niet blind achter een hospitality-concept aanhollen. “Begrijp de dynamiek in je organisatie en denk er vervolgens goed over na hoe je hospitality inzet.” Mulder sprak tijdens het webinar over de politie van morgen. “De Nationale Politie bouwt volop aan haar toekomst. Zo zoeken we in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning steeds vaker de samenwerking op met andere overheidsdiensten en de private (veiligheids)sector. Daarbij worden politiebureaus meer en meer gebruikt als multifunctionele samenwerkingsgebieden.

Enorme operatie
Zo’n open omgeving creëren is volgens Mulder een enorme operatie. “Zeker de wat oudere locaties zijn niet ingericht op het concept van multidisciplinair werken vanuit een publiek-privaat perspectief. Politiebureaus zijn van oudsher ingericht voor primaire politietaken. Dat betekent dat teams er ongestoord moeten kunnen werken, dat mensen gehoord moeten kunnen worden en dat er een cellencomplex aanwezig is. Als je in zo’n omgeving het nieuwe werken wil introduceren vraagt dat niet alleen om organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Het vraagt ook veel van de collega’s.”

Coronacrisis
Het multifunctionele karakter van het politiebureau kwam tijdens de coronacrisis onder druk te staan. Mulder: “Er waren situaties waarin de politie recht tegenover de burger stond omdat ze regels moest handhaven die rechtstreeks invloed hadden op de vrijheid van burgers. Op zo’n moment vormen de huidige politiebureaus voor velen van ons dan een veilige haven.”
Volgens de projectleider kunnen de ervaringen en inzichten die de politie opdoet op het gebied van toegangsbeveiliging ook nuttig zijn voor andere organisaties. Er zijn meer beroepsgroepen die zich onveiliger zijn gaan voelen en maatschappelijke ontwikkelingen worden moeilijker te voorspellen. “Je zal maar te maken krijgen met boze boeren die met hun trekker naar binnen rijden!” Hospitality is belangrijk, stelt Mulder, “Maar je moet je blijven voorbereiden op situaties waarbij veiligheid nog belangrijker is.”

Het webinar is nog te bekijken via de website.

Deel dit artikel via: