DigiC laat werknemers meepraten over cao

Vakbond De Unie en branchevereniging VBe NL vinden dat niet alleen vakbondleden moeten meepraten over de cao Veiligheidsdomein, maar alle werknemers die hieronder vallen. Hiervoor is DigiC ontwikkeld. Innovatie in de polder, aldus VBe NL.

De Unie en VBe NL maken branchebreed gebruik van DigiC. Dit betekent dat niet alleen een selecte groep vakbondsleden invloed heeft op de cao-dialoog, maar dat alle werknemers die vallen onder de cao Veiligheidsdomein mee mogen praten.

Beproefde werkwijze
Bij de opening van de netwerkdag/ledenbijeenkomst van VBe NL in Utrecht schetste voorzitter Peter Hoes de gegroeide samenwerking tussen De Unie en VBe NL als volgt: “De Unie past bij ons dna.” Tijdens de bijeenkomst werd door De Unie uitleg gegeven over de werkwijze van DigiC, een binnen de sector inmiddels beproefde werkwijze die steeds meer betrokkenheid bij- en draagvlak voor de cao Veiligheidsdomein oplevert.

Alle werknemers betrokken bij de cao
Ruim 85 procent van de werknemers in Nederland valt onder de werkingssfeer van een cao maar slechts 14 procent (vakbondsleden) mag daar over meepraten en meebeslissen. Daarnaast zie je in de praktijk dat nog maar een heel klein deel van die vakbondsleden ook echt betrokken is bij de gesprekken over de cao. De Unie voelt zich als vakbond mede verantwoordelijk voor een oplossing voor dit probleem. Met DigiC kiezen ze aan steeds meer cao-tafels voor een model waarbij álle werknemers mogen meepraten én meebeslissen over de cao. Vakbondslid of niet, dat maakt niet uit. VBe NL was de eerste branche-cao waar dit model succesvol wordt toegepast en daarmee een van de voorlopers in de polder.

Deel dit artikel via: