Digitaal praktijkwerkboek voor objectbeveiliging

Op 1 september komt eX:plain met een digitaal praktijkwerkboek objectbeveiliging. Hiermee is het praktijkwerkboek in een digitaal jasje gestoken en heeft het een eigentijdse en moderne uitstraling, gericht op de toekomst gekregen, aldus de uitgever.

Het voordeel van het digitale werkboek is volgens eX:plain dat deze tijd en plaats onafhankelijk is voor zowel de aspirant-beveiliger als de praktijkopleider. Op die manier is voor iedereen in één oogopslag duidelijk welke actie en vanuit welke rol iets wordt verwacht.
De digitalisering van het praktijkwerkboek zorgt er ook voor dat aanpassingen sneller en efficiënter kunnen worden gedaan. Regelmatige afstemming met de branche vindt plaats in de adviescommissie kwaliteitsbevorderendedienstverlening (KBD) zodat de uitgever volgens strategisch beleidsadviseur Pieter Oterdoom slagvaardig kan inspelen op ontwikkelingen binnen de behoefte van de branche. Daarnaast zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd waardoor leerbedrijven niet alleen beter in staat zijn de voortgang van het praktijkleerproces te ondersteunen, maar ook veel minder tijd aan administratieve handelingen hoeven te besteden.

Digitaal platform
Vanuit een digitaal platform zal het begeleiden en beoordelen binnen de leerbedrijven gefaciliteerd worden. Het doel van de digitale omgeving is dat dit platform een goede invulling moet zijn op de perfecte stage van de aspirant-beveiliger. Op dit moment lopen de aspirant-beveiliger en praktijkopleider tegen een aantal zaken aan in de praktijk zoals de tijd en plaats gebonden begeleiding en beoordeling. Dit lost eX:plain op door meer structuur aan te bieden en de opdrachten, beoordeling en meldingen overzichtelijk te maken in één digitale omgeving.

Meer regie
De digitale omgeving faciliteert de aspirant-beveiliger om zelf meer regie te nemen, waardoor deze minder afhankelijk is van de praktijkopleider. Door de eenvoud van de digitale omgeving en de geboden structuur is er veel meer ruimte voor de aspirant-beveiliger om zichzelf te ontwikkelen tijdens de stage. De omgeving zorgt ervoor dat leren niet tijd- en plaatsgebonden is. Ook zegt Pieter Oterdoom: “We geven inzicht in contextrelevantie. Dat houdt in dat de aspirant-beveiligers leren waarom ze iets op een bepaalde manier doen en ze krijgen veel handige tips en feedback van professionals uit het werkveld. De praktijkopleider wordt door de omgeving meer ontzorgd doordat de aspirant-beveiliger veel meer structuur geboden krijgt. Daarnaast geeft de omgeving inzicht in de voortgang van de aspirant-beveiliger en maakt het beoordelen hierdoor veel makkelijker. Ook de administratieve belasting ten opzichte van de papieren versie zal afnemen.”

Voor een impressie van het digitaal praktijkwerkboek is hier te zien.

Deel dit artikel via: