Diploma voor studenten Security Management

De eerste lichting studenten van de hbo-opleiding Security Management van Saxion is klaar om de arbeidsmarkt op te gaan.

security managementDonderdag 17 september kregen ze het felbegeerde papiertje waarvoor ze vier jaar lang hebben gewerkt.

Diploma voor eerste lichting studenten Security Management
Saxion startte vier jaar geleden met deze opleiding, in nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt. De praktijk wijst uit dat vraagstukken rond securitymanagement steeds vaker centraal staan in organisaties en in de maatschappij. Er is daarom een grote behoefte aan securityprofessionals.

Tijdens de opleiding volgt men specifieke securityvakken zoals securitykunde, risicomanagement, crowdmanagement,
criminologie, crisismanagement en security awareness.
Daarnaast krijgen de studenten reguliere basisvakken zoals recht, bedrijfskunde en economie. Verder zijn er trainingen op het gebied van communicatie en ethiek, onderzoeksmethoden en statistiek en managementvaardigheden.

De eerste lichting bestaat uit slechts vijf studenten. In de komende maanden zal het aantal afgestudeerden van de opleiding oplopen tot vijftien. De verwachtingen van zowel de afgestudeerden als van de werkgevers zijn hooggespannen. Eisen die de werkgevers stellen aan de jonge professionals zijn onder meer goede analytische vaardigheden. En natuurlijk gedegen kennis van risicomanagement en instrumenten om organisaties en haar doelstellingen veilig te stellen.

Deel dit artikel via: