Diverse wijzigingen doorgevoerd in SVPB-examens

Stichting Vakexamens Particuliere Beveiliging maakt een aantal wijzigingen bekend. Examenprogramma’s, -eisen en -producten zijn aangepast aan het nieuwe kwalificatiedossier en er zijn verschillende inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd. De grootste noviteit is het gebruik van animaties tijdens examens.

Het afgelopen jaar stond bij de SVPB vooral in het teken van het ontwikkelen van vernieuwde examenprogramma’s, exameneisen en examenproducten. Sinds de oplevering van het nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging in september 2020 is er door de adviseurs van SVPB en vele experts uit de branche en het onderwijs gewerkt aan vernieuwde examenprogramma’s, exameneisen en examenproducten.

Animaties
Naast de inhoudelijke aanpassingen die zijn doorgevoerd op basis van het nieuwe kwalificatiedossier, zijn er ook aanpassingen gedaan in de wijze van afname. Bijvoorbeeld het gebruik van animaties om tegemoet te komen aan de wens om examens minder talig te laten zijn en dichter bij de praktijk te brengen. De systemen zijn ingericht, examinatoren geïnstrueerd en de eerste nieuwe examens zijn afgenomen. Met de door examencommissies van onderwijsinstellingen geleverde input gaat de SVPB aan de slag om de examencommissies te voorzien van informatie over de werkwijze van constructie tot examenresultaat.

Nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging
De eerste examens behorende bij het nieuwe kwalificatiedossier (crebo 25690 en 25691) zijn inmiddels afgenomen. Dat gebeurde op 16 november. Een eerste groep kandidaten legde het examen Specifiek rapporteren basis, voor crebo 25690, af in ‘nieuwe stijl’. Dat wil zeggen dat zij eerst een animatie met de casus te zien kregen en op basis daarvan een rapportage moesten uitwerken. Daarna zijn de kandidaten bevraagd over hun ervaringen. Ze gaven aan dat ze in de voorbereiding bij de opleider de modelopgave en animatie over de afname op www.svpb.nl gezien hebben. Ze wisten daarom wat ze konden verwachten. Daarnaast vonden ze de gesproken tekst bij de animatie fijner dan een stuk tekst op papier, omdat ze dan minder leeswerk hebben. De uitwerkingen van de kandidaten zijn inmiddels nagekeken en 71 procent is geslaagd.

Doelmatig optreden basis
Met de komst van het nieuwe Kwalificatiedossier zijn ook de exameneisen Praktisch handelen basis aangepast en heeft het examenonderdeel een nieuwe naam gekregen. De proeven van bekwaamheid en de basisberoepshouding die onderdeel uitmaken van het examen zijn aangepast aan de nieuwe eisen en er zijn nieuwe clusterindelingen gemaakt. Rollenspelers en examinatoren zullen binnenkort nog worden geïnformeerd over de wijzigingen ten opzichte van Praktisch handelen basis. Ook het Handboek PEC en de registratievereisten voor het PEC worden naar aanleiding van de wijzigingen in de proeven van bekwaamheid aangepast. De nieuwe versies van beide documenten zullen in januari 2022 op de site van de SVPB worden gepubliceerd. Tot slot worden examens in 2022 iets duurder. Gemiddeld stijgen de tarieven met 1,5%. Voor cbt-examens die plaatsvinden bij een externe locatie wordt momenteel een toeslag van 5 euro berekend. Dat wordt volgend jaar 2,50 euro per examenonderdeel.

Deel dit artikel via: