Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Sequrix

Eagle Eye Networks

Masset Solutions

ASSA ABLOY

Paxton

Oribi ID Solutions

Gold-IP

Kiwa

Avigilon Alta

Dero Security Products

Crown Security Services

Akuvox

Explicate

SmartCell

HD Security

IDIS

Securitas

SmartSD

VideoGuard

Add Secure

Nenova

Uniview

Hikvision

Nimo Dog Security

Bydemes

G4S

CardAccess

Bosch Security Systems

DZ Technologies

VBN

Eizo

ARAS

HID

Lobeco

Optex

Seris

VAIBS

Seagate

Service Centrale Nederland

Nimo Drone Security

i-Pro

Multiwacht

2N

Brivo

Centurion

CSL

20face

Connect Security

NetworxConnect

PG Security Systems

BHVcertificaat.online

De Beveiligingsjurist

Unii

GFT

ASIS

NIBHV

Ajax Systems

Advancis

Top Security

Trigion

VVNL

VEB

SMC Alarmcentrale

Milestone

OSEC

ADI

EAL

JMB Groep

Secusoft

RoSecure

CDVI

SOBA

Regio Control Veldt

Alarm Meldnet

Alphatronics

Genetec

Hanwha Vision Europe

Traka ASSA ABLOY

Paraat

Doorontwikkeling Prognosemodel Justitiële Ketens

17 mei 2024
Redactie
06:18

Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is ontwikkeld voor het maken van ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Het model is enige tijd geleden ontwikkeld door het WODC en ondertussen onderhouden met kleine verbeteringen en aanvullingen. Er is nu onderzocht in hoeverre het haalbaar en nuttig is om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data en algoritmen toe te passen in het PMJ. Daarmee zou het model een hogere voorspelkwaliteit kunnen krijgen.

Momenteel worden prognoses over geregistreerde criminaliteit, verdachten en alles wat erop volgt, en conflictbeslechting gemaakt met het PMJ. Dit model omvat vrijwel de hele veiligheidsketen, waaronder opsporing, vervolging en berechting, straffen en maatregelen, gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen, reclassering, gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken en slachtofferzorg. Daarnaast bevat het model ook de civiele rechtspraak, de bestuursrechtspraak, rechtsbijstand in civiele en bestuurszaken en vreemdelingenbewaring.

Bekeken technieken
De bekeken technieken zijn afkomstig uit de machine learning en de econometrie. Een recente ontwikkeling is de groeiende aandacht voor causale en uitlegbare machine learning technieken, de zogenaamde ‘explainable artificial intelligence’ (XAI). Daarmee groeien de machine learning modellen en de econometrische modellen naar elkaar toe. Dit lijkt ook de meest belovende ontwikkelingsrichting voor het PMJ te zijn, maar XAI is op dit moment nog wel een kennisgebied in ontwikkeling.
Gegeven de aard van de data, het doel van PMJ en de randvoorwaarden die vooral voortkomen uit het begrotingsproces en de wensen van de eindgebruikers van de PMJ-ramingen, zijn er een aantal veel belovende alternatieve algoritmes vastgesteld.

In vervolgonderzoek zal een aantal pilots met de veel belovende algoritmes worden uitgevoerd om te kijken of deze algoritmes ook daadwerkelijk tot een hogere voorspelkwaliteit van het PMJ leiden.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Videoguard

SequriX

Suricat

Seagate

Wordt een partner