Eén op de vijf boeren benaderd door criminelen

Volgens het Aanjaagteam Ondermijning is twintig procent van de boeren in Nederland wel eens benaderd door criminelen. Vaak om leegstaande ruimtes te huren voor drugsproductie. Twee derde van de boeren kent wel een collega die er aan toegegeven heeft.

Het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) deed samen met de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) onderzoek bij 700 boeren in het zuiden van Nederland. Ook in Zeeland is onderzoek gedaan, maar daar heeft maar 7 procent van de boeren tot nu toe contacten met de onderwereld gehad. In West- en Midden-Brabant is de situatie anders. Daar gaat het om 22 procent. In West-Brabant zegt zelfs 80 procent van de ondervraagde boeren dat zij weten dat in de buurt ruimtes aan criminelen worden verhuurd.

Financieel zwaar
Veel boeren hebben het financieel zwaar. Het is dan verleidelijk om wat te kunnen verdienen aan stallen die toch niet meer worden gebruikt. Criminelen vestigen hier dan hennepkwekerijen, cocaïnewasserijen, xtc- of crystal meth-fabrieken in. De kans dat deze worden opgespoord is kleiner dan met ruimtes in de steden of op industrieterreinen. De criminelen hebben volgens het Platform Veilig Ondernemen een neus voor boeren die het moeilijk hebben en dus open staan voor hun voorstellen. Ook doen zij onderzoek naar rechtbankverslagen en advertenties met executieverkopen. Het terugdringen van het illegaal gebruiken van agrarische gebouwen is een van de taken van het in 2018 opgerichte Aanjaagteam Ondermijning, dat geleid wordt door Peter Noordanus, oud-burgemeester van Tilburg. Hij maakt zich grote zorgen over het probleem. Zeker omdat de leegstand bij boerenbedrijven naar verwachting nog sterk zal toenemen. Nu gaat het al om 10 miljoen vierkante meter, maar dat kan de komende tien jaar oplopen tot 2,5 keer zoveel.

Geen melding
Hoewel de boeren het vaak weten als in de buurt illegale praktijken plaatsvinden, doet 31 procent daarvan geen melding. Ze zijn bang dat hun naam bekend wordt bij de criminelen en dat deze wraak zullen nemen. Anderen geven aan dat de politie zelden voor hen klaar staat als er iets, dus dat de politie ook niet op hun hulp hoeft te rekenen. Noordanus wil alleen daarom al meer politie in de buitengebieden. Wijkagenten zouden de drempel kunnen verlagen om misstanden toch te melden. Verder wordt gekeken hoe de leegstand is terug te dringen. Dat kan door gebouwen een nieuwe legale bestemming te geven of boeren financieel tegemoet te komen als zij voor sloop kiezen.

Positief
Hendrik Hoeksema van boerenorganisatie ZLTO is positief over het rapport. Volgens hem blijkt hieruit dat 80 procent van de boeren de verleiding weet te weerstaan. Hij vindt dan ook niet terecht dat vaak beweerd wordt dat boeren de drugscriminaliteit faciliteren. Er wordt volgens hem veel over gespeculeerd, terwijl er geen concrete cijfers of andere bewijzen zijn. Er worden weliswaar regelmatig plantages en laboratoria aangetroffen in de buitengebieden, maar een patroon is hierin niet te ontdekken. Ook het onderzoek van het Aanjaagteam zou maar twee feiten hebben opgeleverd, waarbij boeren duidelijk zaken deden met criminelen. Hoeksema zegt niet dat boeren niet meewerken aan ondermijning, maar vindt de hoeveelheid aandacht daarvoor niet in verhouding staan tot de werkelijkheid.

Deel dit artikel via: