Eenvoudig verwerken van digitaal bewijsmateriaal

De NS en ProRail maken al enkele jaren tot grote tevredenheid gebruik van Genetec Clearance. Dit platform maakt het eenvoudig om beeldmateriaal en andere bewijzen te koppelen aan een incident. Om de mogelijkheden toe te lichten, organiseerden Bosch, Hacousto en Genetec afgelopen week een symposium.

Een van de grootste uitdagingen bij een systeem als Genetec Clearance is het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de privacywet. Dat is geen overbodige luxe, vertelden de gastheren Paul Stoop van Bosch en Guido van Breen van Hacousto. Sinds de invoering van de AVG/GDPR is al voor 2 miljard euro aan boetes opgelegd. “Het is moeilijk om het goed te doen”, zei Ben Parrish van Genetec. “Er zijn heel veel regels en voordat je het weet heb je een flinke boete te pakken en natuurlijk reputatieschade. Daarom besteden wij heel veel aandacht aan bescherming van de privacy van waargenomen personen.”

Beheer van digitaal bewijs
Clearance van Genetec is een hulpmiddel om digitaal bewijs te beheren. Het werkt met een centrale opslag, waarvandaan de gebruiker het materiaal via webbrowsers kan delen met externe partijen, zoals de politie. Volgens Parrish is heel goed te bepalen met wie je het materiaal deelt. In het kader van de AVG kan beeldmateriaal na uiterlijk 28 dagen automatisch worden vernietigd, tenzij het is veiliggesteld voor nader onderzoek. Ook is het eenvoudig om gezichten te blurren, delen van het beeld te maskeren en alle handelingen in een ‘audit trail’ vast te leggen. Het enige wat dan nog handmatig moet gebeuren is het naar het dossier slepen en droppen van het bewijsmateriaal. Vooraf is al bepaald wie toegang krijgt tot het dossier.

Cloud
Clearance is te gebruiken als cloud-applicatie, waarbij de data in een datacenter van Microsoft in Amsterdam wordt opgeslagen. Bediening gaat via de browser, zodat geen software geïnstalleerd hoeft te worden. Daarnaast is het platform als plug-in binnen Security Center te gebruiken. Er kunnen talloze systemen van verschillende fabrikanten worden aangesloten om bewijs aan te leveren. Binnen het openbaar vervoer worden bijvoorbeeld steeds vaker webcams ingezet. Ook de beelden daarvan kunnen moeiteloos in Clearance worden verwerkt.

Van losse systemen naar één platform
Yavor Gueorguiev werd ‘de hersens van Genetec’ genoemd. “Veiligheid is belangrijk voor openbaar vervoerbedrijven, want als reizigers zich niet veilig voelen onderweg of op de stations, gaan zij het OV mijden”, vertelde hij. “De afgelopen jaren is dan ook flink geïnvesteerd, maar wel vaak in losse systemen die lastig te beheren zijn. Genetec kiest voor ‘unified monitoring’, zodat alles vanuit één gebruikersvriendelijke interface te bedienen is. Het is inmiddels onze snelst groeiende markt geworden. Clearance verzamelt beeldmateriaal van camera’s in de voertuigen en op de stations, maar ook GPS-informatie en informatie van andere sensoren in de voertuigen. Zo is bij incidenten nauwkeurig te reconstrueren wat er gebeurd is. Ingebouwde intelligentie zorgt ervoor dat dit de operators zo min mogelijk tijd kost en dat ze snel en eenvoudig kunnen handelen. De techniek neemt routinetaken over, zodat de mens alleen nog beslissingen hoeft te nemen. Want dat laten we niet aan het systeem over!”

Open software en partners
Genetec kan niet alles leveren. Daarom wordt gewerkt met open software en partners, die applicaties kunnen ontwikkelen. Alle data komt op één systeem te staan om goede beveiliging van de data te kunnen combineren met optimale toegankelijkheid voor geautoriseerde gebruikers. Soms ontstaan er problemen als fabrikanten van voertuigen niet willen samenwerken met Genetec. Dit is iets om rekening mee te houden bij de openbare aanbesteding voor de levering van nieuw materieel. Het gaat daarbij om camera’s, maar ook om communicatieapparatuur, sensoren die de snelheid, de versnelling en de vertraging signaleren en GPS-sensoren.

Verbeteringen
In de nieuwste versie van Clearance wordt het mogelijk om complete datapakketten versleuteld naar externe partijen te sturen. Iemand die bijvoorbeeld bij de politie een ongeval moet onderzoeken, ontvangt dan alle relevante informatie die tijdens de rit is vastgelegd. De nieuwe versie gaat het ook makkelijker maken om beelden te vinden waarop informatie over het incident staat. Nu is dat soms een uitdaging, omdat bijvoorbeeld iemand aangeeft dat zijn portemonnee is gerold, maar dat hij niet precies weet waar en wanneer.

Verdere integratie
Bjorn Boers, officier van dienst bij de van meldkamer van NS, voerde als gebruiker van Clearance het woord. NS gebruikt het systeem als een soort grote bibliotheek, waarbij ook op externe bronnen wordt aangesloten. Bijvoorbeeld op G4S en Trigion, die beveiligers leveren aan NS. Operators zien alleen wat er gebeurt op een station of in een trein. Gezichten worden geblurd. NS maakt daarvoor gebruik van de software van Magix, omdat die het blurren automatisch en nauwkeurig uitvoert. Clearance kan ook automatisch blurren, maar volgens Boers niet als honderden mensen tegelijk in beeld komen in een drukke stationshal. Incidenten worden op een apart platform geregistreerd, maar het streven is om deze functie in het Genetec-platform te integreren. Een laatste wens van NS is om tijdregistratie van beeldopslag in te voeren, zodat beelden niet langer handmatig gewist hoeven te worden als de bewaartermijn verstrijkt. Die functies gaan er komen, aldus Genetec, dat continu aan uitbreiding en verbetering van Clearance werkt.

Deel dit artikel via: