Eerste Kamer stemt in met gewapende beveiliging op zee

Het heeft vele jaren geduurd, maar nu heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet ter Bescherming Koopvaardij, dat reders de mogelijkheid geeft om onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden gewapende beveiligers aan boord te nemen om zich tegen piraten te beschermen.

Maritieme organisaties, maar ook reders en zelfs families van zeevarenden hebben 10 jaar lang gepleit voor de mogelijkheid van de inzet van particuliere beveiliging in gevallen dat steun van defensie niet toereikend is. Nu is het eindelijk gelukt om adequate bescherming van schepen mogelijk te maken. Op grond van het wetsvoorstel kunnen Nederlandse reders, als laatste binnen Europa, hun zeevarenden adequaat beschermen tegen piraterij. De verwachting is dat de wet eind 2019 in werking zal treden.

Voorwaarden
Tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert ter bescherming van de koopvaardij stemden de fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, 50PLUS, OSF, D66 en PVV voor. De fracties van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP stemden tegen. Een voorwaarde is wel dat de particuliere maritieme beveiligers onder toezicht van de Nederlandse overheid opereren. Bovendien moeten de beveiligingsbedrijven gecertificeerd zijn en over een vergunning beschikken. Koopvaardijschepen moeten ook in het Nederlandse scheepsregister zijn ingeschreven en mogen vanaf volgend jaar alleen gebruik maken van particuliere maritieme beveiligers als er geen militaire bescherming (Vessel Protection Detachement (VPD)) mogelijk is en zij alle redelijkerwijs mogelijke beschermingsmaatregelen hebben getroffen. Bij een aanval door gewapende piraten mogen de particuliere maritieme beveiligers onder bijzondere omstandigheden wapens gebruiken en geweld aanwenden.

Deel dit artikel via: