Effectieve en beveiligde toegang in het 1,5 metertijdperk

Voor beheerders van utiliteitsgebouwen is het een behoorlijke uitdaging om de 1,5 meterregel te handhaven. Zie maar te verhinderen dat mensen elkaar toch te dicht naderen. Toegangsspecialist Boon Edam is inmiddels vaak gevraagd te adviseren en deelt graag enkele hiermee opgedane ervaringen.


Bedrijven riskeren hoge boetes als de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan niet worden nageleefd. Doordat de laatste weken het aantal besmettingen flink gestegen is, ligt het in de verwachting dat er nog strenger gehandhaafd gaat worden. Nu realiseert ook de wetgever zich wel dat er verschil kan zijn tussen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Daarom zal lang niet altijd een boete worden opgelegd als het bedrijf kan aantonen dat het al het redelijke heeft gedaan om overtredingen te voorkomen.

Dringen bij entree
Een plaats waar de kans groot is dat men te dicht bij elkaar komt te staan of passeert is de entree van een gebouw. Er zijn momenten van de dag waarop de doorloopcapaciteit even tekort kan schieten en dan wordt het al snel dringen. Ook als arriverende en vertrekkende mensen van één toegang gebruik moeten maken, is de kans groot dat niet voldoende afstand wordt bewaard. Het risico van besmetting is misschien relatief klein, maar uiteraard is het belangrijk om risico’s zo klein mogelijk te houden.

Coronapreventie
Ben Buijs is bij Boon Edam de specialist op het gebied van security. Normaal houdt hij zich bezig met ontwikkeling van beveiligingsdeuren en -sluizen en advisering bij hi-risk-objecten, maar de laatste maanden heeft hij er een taak bij gekregen als deskundige op het gebied van coronapreventie. “Klanten vragen ons regelmatig hoe met onze toegangsproducten ervoor te zorgen is dat mensen meer afstand tot elkaar kunnen houden. Daar hebben wij natuurlijk onze ideeën over en die gaan vaak verder dan wat de klant van ons verwacht.”

Automatiseren draaideuren
Verreweg de meeste toegangsoplossingen van Boon Edam zijn eenvoudig te automatiseren. Mensen hoeven dan geen handgrepen of knoppen meer aan te raken. Dat verkleint de kans op besmetting via de handen aanzienlijk. “Een standaard tourniquetdeur (draaideur) is al voorbereid op automatisering”, vertelt Buijs. “Alleen bij een volledig glazen uitvoering zijn wat ingrijpendere aanpassingen nodig. Maar bij negen van de tien handbediende tourniquets is het zo gebeurd.”

Eenrichtingsverkeer
Een effectieve maatregel is het instellen van eenrichtingsverkeer. Bij beveiligingsdeuren is dat slechts een kwestie van aan één kant de kaartlezer uitschakelen. Bij andere deuren kan men denken aan verkeersborden die mensen de juiste richting op sturen of aan het tijdelijk plaatsen van klaphekjes of draaikruizen. Ook de bekende beveiligingspoortjes zijn geschikt te maken voor eenrichtingsverkeer. Door één doorloopsluis tussen het in- en uitgaande verkeer buiten werking te stellen, wordt voorkomen dat arriverende en vertrekkende mensen elkaar te dicht naderen.

Regulering
Als ook het maximum aantal aanwezigen in een gebouw een rol speelt, zoals vaak in winkels, kan een tourniquetdeur als hoofdentree zo ingesteld worden dat deze geblokkeerd wordt als het te druk dreigt te worden. Er zijn bij diverse bedrijven sensoren verkrijgbaar die exact bijhouden hoeveel mensen er op een bepaald moment binnen zijn. Als iemand vertrekt, kan de volgende naar binnen. Een ‘stoplicht’ of beeldscherm kan dat aangeven. Organisaties zouden aan de hand van deze data zelfs op hun website kunnen vermelden wanneer het druk is, zodat mensen er zelf voor kunnen kiezen om op een rustiger moment langs te komen. “Wij worden vaker gevraagd door partijen om hun sensoren te koppelen aan de werking van onze toegangsproducten. Dit wordt dan als gezamenlijk project tussen de eindgebruiker, de sensorenleverancier en Boon Edam opgepakt”.

Onderverhuur
Tot slot ziet Buijs dat er als gevolg van de coronamaatregelen steeds meer kantoorgebouwen gedeeltelijk leeg komen te staan, omdat mensen meer thuis zijn gaan werken. “Dat werken op afstand bevalt soms zo goed, dat bedrijven van plan zijn het na de coronacrisis te continueren. Maar wat moet je dan met die lege afdelingen? Doordat onze oplossingen software-gestuurd zijn, is het vaak mogelijk om delen van het gebouw onder te verhuren. Iedere huurder krijgt dan als het ware zijn eigen toegangssysteem en kan zijn ruimte afsluiten met beveiligingspoortjes. We zien dit steeds vaker gebeuren en merken dat de nieuwe Speedlane Compact door zijn kleine formaat en eenvoudige installatie hiervoor erg geschikt is. Het is mooi dat deze aanpassingen gedaan kunnen worden zonder hoge verbouwingskosten”, aldus Buijs.

Beveiligingstoepassingen
Hoe aanpassing mogelijk is verschilt per product. De veel voor beveiligingstoepassingen gebruikte Tourlock high security draaideur is eenvoudig geschikt te maken voor eenrichtingsverkeer. Bij brandalarm is dit direct weer ongedaan te maken. Verwijderbare stickers geven duidelijkheid aan gebruikers. Het advies is ook om wachtplekken te creëren voor als het even extra druk wordt. De Tourlock laat maar één passant per segment toe, wat zorgt voor extra veiligheid. Als gebruik gemaakt wordt van vingerscanners of handpalmlezers, kunnen deze tijdelijk uitgeschakeld of vervangen worden door touchless systemen zoals een irisscanner, voor extra hygiëne.

Doorloopcapaciteit
Bij schuifdeuren is het lastiger om mensen afstand te laten houden. Dat kan wel als er meerdere schuifdeuren in de gevel zitten. Die zijn dan eenvoudig geschikt te maken voor eenrichtingsverkeer. Bij de Duotour – een combinatie van tourniquet en schuifdeur – kan overwogen worden om deze permanent op de schuifdeurstand te zetten voor een maximale doorloopcapaciteit. Bij tourniquetdeuren in het algemeen kan eventueel de draairichting van de in- of uitgang worden omgedraaid om de afstand tussen arriverende en vertrekkende personen te vergroten.

Architectuur
Bij grote tourniquets, zoals op Schiphol, ligt het lastiger. Er passen dan meer mensen in een segment, waarbij het vrijwel onmogelijk is om afstand te bewaren zodra er te veel mensen in het segment stappen. Stickers kunnen dan waarschuwen om een segment niet te delen met mensen uit andere huishoudens. Ook hier is het weer handig om gemarkeerde wachtvakken te hebben voor als het erg druk is. In veel gevallen kan Boon Edam helpen om fysieke oplossingen te realiseren, zoals een transparante scheidingswand tussen Speedlane doorloopsluizen. Die wordt dan zodanig ontworpen, dat het niet ten koste van de architectuur gaat. Ook snel te plaatsen oplossingen of aanpassingen aan de huidige toegangsproducten voor het creëren van meer afstand tussen gebruikers zijn mogelijk. Geen overbodige luxe, nu mensen ondanks het toenemend aantal besmettingen toch steeds nonchalanter worden ten aanzien van de coronamaatregelen.

Deel dit artikel via: