Enschede beboet wegens mogelijk volgen van mensen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de gemeente Enschede een boete op van 600.000 euro wegens het ongeoorloofd ’tracken’ van mensen. De gemeente volgende mensen via hun mobiele telefoons zonder dat daarvoor een gegronde reden bestond en dat mag niet, volgens de privacywaakhond.

Volgens Tubantia heeft de AP het bezwaar van de gemeente tegen de boete ongegrond verklaard. De privacywaakhond blijft erbij dat de privacy van de burgers niet goed was gewaarborgd, toen in 2017 werd besloten om via sensoren de drukte in de binnenstad te gaan meten. Deze sensoren vingen de signalen op van telefoons die mensen bij zich hadden. Vervolgens werd aan elke telefoon een unieke code toegekend. Zo was na te gaan waar en wanneer telefoons zich bevinden in de stad. Dat laatste is voor het meten van de drukte niet relevant, vindt de AP. De gemeente zegt dat het niet de bedoeling is geweest om mensen te volgen en er zijn ook geen aanwijzingen dat dit gebeurd is. Maar het was volgens de AP wel mogelijk en dat feit is voldoende voor het opleggen van een boete wegens overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deel dit artikel via: