Erkenning 2 Sprinkler VBB Systemen certificaten voor Saval

Het CIBV heeft Saval gecertificeerd voor de CCV certificatieschema`s VBB systemen (sprinkler) en Onderhoud VBB systemen (sprinkler).

Saval sprinklerDoor middel van het certificaat kan de gebruiker van het systeem eenvoudig invulling geven aan zijn zorgplicht zoals genoemd in het Bouwbesluit; dat wil zeggen aantonen dat de brandmeldinstallatie aan de eisen voldoet en op de juiste wijze is onderhouden.
Met aanleg en onderhoud van een vast opgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem (VBB-systeem) kunnen behoorlijke kosten zijn gemoeid. Er mag dus geen twijfel zijn of het resultaat acceptabel is voor overheid en verzekeraars. De voordelen van een gecertificeerd bedrijf zijn onder andere:

  • Kwaliteitsbewaking van brandbeveiligingsinstallatie.
  • Installatie en onderhoud voldoen aantoonbaar aan de eisen.
  • Vertrouwen waarborgen dat installatie en onderhoud voldoen aan de norm.
  • Inspectie-instellingen mogen afzien van her-inspecties.
  • Kwaliteitsbewaking blijft betaalbaar.

Een brandblussysteem heeft als doel een brand onder controle te krijgen, te houden en/of te blussen. Het systeem moet aan de vooraf vastgestelde beschikbaarheidscriteria voldoen. Het systeem moet ook direct de prestatie kunnen leveren waarvoor hij is aangelegd. De kwaliteit van de brandblussystemen kan worden aangetoond met een certificaat.
Afnemers, leveranciers, brandweer en verzekeraars hebben gezamenlijk belang bij de kwaliteit van brandblussystemen. In samenspraak ontwikkelden zij daarom certificatieschema’s. Deze schema’s beschrijven nauwgezet hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen installateurs, onderhoudsbedrijven en certificatie-instellingen moeten voldoen. Certificatie-instellingen die de schema’s uitvoeren, werken onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De schema’s sluiten aan bij de zorgplicht uit het nieuwe Bouwbesluit.

Deel dit artikel via: