Erkenningsregeling voor leveranciers noodverlichting

De NVFN, de verenigde professionals in noodverlichting, heeft het officiële startsein gegeven voor de NVFN Erkenningsregeling RION.  Hiermee wil de vereniging de kwaliteit van noodverlichtingssystemen – van ontwerp tot onderhoud – zoveel mogelijk garanderen.

Tijdens een bijeenkomst werden de eerste certificaten uitgereikt aan Ansul, PenG Safety en Famostar. Daarnaast zijn ook Chubb Fire & Security en Nu-Swift Brandbeveiliging geauditeerd. Zij verwachten binnenkort het certificaat te mogen ontvangen.
In navolging van de REOB-regeling voor onderhoudsbedrijven van kleine blusmiddelen is de NVFN Erkenningsregeling ontstaan naar aanleiding van vragen uit de markt. De regeling heeft betrekking op het ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie, het installeren van een noodverlichtingsinstallatie, het onderhoud aan noodverlichtingsarmaturen en het onderhoud aan centrale noodvoedingssystemen. Voor ieder deelgebied is er een afzonderlijke erkenning.

Open voor alle bedrijven
De NVFN Erkenningsregeling staat open voor alle bedrijven die actief zijn met het ontwerpen, installeren en onderhouden van noodverlichtingsarmaturen en centrale noodvoedingssystemen. Daarbij kan het gaan om vluchtrouteverlichting, vluchtrouteaanduiding, anti-paniekverlichting of verlichting van werkplekken met verhoogd risico.
Om voor erkenning in aanmerking te komen, moeten bedrijven hun procedures goed op orde hebben en beschikken over personeel dat deskundig en goed is opgeleid. Is dat het geval dan kunnen ze worden getoetst door één van de certificeringsinstanties die op de website van NVFN staan vermeld. Bij positieve beoordeling van deze audit volgt de erkenning. Om de kwaliteit van het erkende bedrijf te kunnen waarborgen, volgt na de erkenning een periodieke beoordeling.

Voordelen voor alle marktpartijen
De NVFN Erkenningsregeling biedt belangrijke voordelen voor alle partijen in de keten – van fabrikant tot eindgebruiker.  Zo zorgt het ontwerpen, installeren en onderhouden volgens uniforme werkwijzen en procedures voor snellere werkprocessen en minder fouten tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Zo wordt automatisch bespaard op faalkosten.
De NVFN Erkenningsregeling stimuleert ook de kwaliteit van het onderhoud: de gestandaardiseerde manier van werken voorkomt niet alleen onnodige fouten maar motiveert onderhoudsbedrijven ook om hun personeel zo gericht mogelijk op te leiden. En met onderhoudsbedrijven die voldoen aan de Erkenningsregeling zijn afnemers in staat om appels met appels te vergelijken. Voor eindgebruikers biedt de Erkenningsregeling de zekerheid dat de installatie werkt en voldoet aan de prestatie-eisen die aan de installatie zijn gesteld.

Over de NVFN Erkenningsregeling introduceerde NVFN recent een brochure die van de website kan worden gedownload.

Over NVFN
De NVFN is een samenwerkingsverband van Nederlandse specialisten in noodverlichting. Leden zijn fabrikanten en bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van noodverlichting en noodverlichtingssystemen. Voor de NVFN-leden staat veiligheid voorop. De vereniging bevordert samenwerking en kennisdeling binnen de sector ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van noodverlichting en daarmee het vergroten van de veiligheid in noodsituaties.

Deel dit artikel via: