Euralarm-voorzitter geselecteerd voor CEN-CENELEC-forum

Jon Könz, voorzitter van Euralarm, is geselecteerd als lid van het CEN-CENELEC Industry Advisory Forum. Dit forum bestaat uit 18 leden die zijn geselecteerd op basis van hun specifieke ervaring en kennis in de geïdentificeerde CEN-CENELEC Strategy 2030-gebieden en Europese industriële ecosystemen.

Via het Industry Advisory Forum (IAF) kunnen vertegenwoordigers van de Europese industrie op hoog niveau en CEN en CENELEC een open uitwisseling hebben over actuele normalisatiekwesties en kunnen zij adviseren over normalisatieprioriteiten voor de Europese industrie. Daarnaast kan het Forum suggesties, verwachtingen en zorgen uiten om tot gemeenschappelijke oplossingen te komen.

Strategische doelstellingen
Door advies te geven aan de bestuurs- en adviesorganen van CEN en CENELEC en door de industrie aangestuurde standaardisatiedoelstellingen voor de middellange en lange termijn voor CEN en CENELEC voor te stellen, draagt ​​het Industry Advisory Forum (IAF) bij aan het bereiken en succesvol implementeren van de strategische doelstellingen van CEN en CENELEC. Deze doelstellingen ondersteunen de prioriteiten, uitdagingen en verwachtingen van de Europese industrie op het gebied van normalisatie.

Spannende tijden
Jon Könz over zijn selectie in het CEN-CENELEC Industry Advisory Forum: “We leven in spannende tijden, met digitalisering en duurzaamheid als zowel kansen als uitdagingen. Ik ben er trots op dat ik namens Euralarm kan bijdragen aan de synergiën tussen beleid en standaardisatie en de groene en digitale transitie.”
De IAF-leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en worden geselecteerd op basis van hun hoge managementniveau, relevante knowhow op het gebied van standaardisatie, expertise in een van de prioriteitsgebieden, sectoraal evenwicht tussen CEN en CENELEC en een adequaat geografisch en genderevenwicht.

Deel dit artikel via: