Europese landen samen op jacht naar crimineel geld

Nederland en Italië delen een lange historie van justitiële samenwerking. Centraal onderdeel van de gezamenlijke bestrijding van serious organized crime is de zoektocht naar het criminele geld. Hoe krijgen we daar zicht op? Hoe bevriezen we criminele tegoeden? Hoe halen we crimineel geld definitief uit de markt?

Op 19 december 2020 is de Europese verordening inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen in Nederland in werking getreden. De mogelijkheden tot bevriezing van crimineel geld zijn met deze verordening aanmerking ruimer geworden dan voorheen.

Tien Europese landen
De Italiaanse Universiteit van Catania heeft samen met het Italiaanse Ministerie van Justitie het initiatief genomen om in Europees verband onderzoek te verrichten naar de werking van het nieuwe bevriezingsbevel. Dit onderzoek staat inmiddels bekend staat als het Recover project. In dit project werken tien Europese landen samen om de werking van het bevriezingsbevel te verbeteren en de internationale samenwerking in de bestrijding van crimineel geld te vergroten. Ook Nederland neemt deel aan dit project. Het Openbaar Ministerie levert daarvoor input van experts op het gebied van internationale samenwerking, vermogenstracering en asset recovery. Woensdag 29 en donderdag 30 november vindt er in Milaan een bijeenkomst plaats waar de Europese landen de eerste resultaten van het onderzoek bespreken.

Het project is op 15 december 2022 gestart en zal naar verwachting volgend jaar worden afgerond. Voor meer informatie wordt verwezen naar de projectpagina van Recover.

Deel dit artikel via: