Europese privacywaakhond komt met richtlijn gezichtsherkenning

De Europese privacytoezichthouders hebben nieuwe richtlijnen opgesteld voor de inzet van gezichtsherkenning door politie en justitie. Gezichtsherkenning mag van hen alleen worden ingezet als dat noodzakelijk en proportioneel is. Ze herhalen hun pleidooi voor een verbod op gezichtsherkenning in een aantal specifieke gevallen.

De nieuwe richtlijnen voor gezichtsherkenning komen van de European Data Protection Board (EDPB), het samenwerkingsorgaan waarin de Autoriteit Persoonsgegevens overlegt met Europese collega-toezichthouders. Ze zijn bedoeld voor Europese en nationale wetgevers en voor politie en justitie zelf. Die vinden in de richtlijnen handvatten voor de inzet van gezichtsherkenning.

Verbod op gezichtsherkenning
De EDPB vindt dat politie en justitie gezichtsherkenning alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogen inzetten. En de EDPB herhaalt het eerdere pleidooi om gezichtsherkenning en soortgelijke technieken in een aantal gevallen geheel te verbieden. Bijvoorbeeld als het gaat om gezichtsherkenning op afstand van personen in de publieke ruimte of om systemen die mensen indelen in groepen op basis van etniciteit, geslacht, seksualiteit of politieke voorkeur. Ook wil de EDPB een verbod op gezichtsherkenning of soortgelijke technologieën die emoties herkennen, alsmede op het gebruik van een databank die wordt gevuld met foto’s van mensen door die in grote hoeveelheden van het internet te halen (scraping), zoals het Amerikaanse bedrijf Clearview doet.

Reageren?
De richtlijnen voor gezichtsherkenning zijn nog niet definitief. Er is namelijk eerst nog een periode van 6 weken voor publieke consultatie. Iedereen (zowel organisaties als individuen) kan tot 27 juni een zienswijze indienen over de richtlijnen. Dat kan via deze link.

Deel dit artikel via: