Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

RoSecure

Sequrix

Traka ASSA ABLOY

OSEC

Eagle Eye Networks

VAIBS

Secusoft

ADI

Genetec

Add Secure

Avigilon Alta

Bydemes

Eizo

Dero Security Products

Seris

Connect Security

Alphatronics

Uniview

Trigion

JMB Groep

VBN

SMC Alarmcentrale

DZ Technologies

CardAccess

Kiwa

Oribi ID Solutions

Unii

2N

GFT

Nimo Dog Security

i-Pro

SmartSD

20face

Seagate

Ajax Systems

Optex

G4S

Multiwacht

Advancis

Gold-IP

Brivo

HD Security

SOBA

VideoGuard

Masset Solutions

Nenova

Milestone

ASIS

CSL

PG Security Systems

Regio Control Veldt

BHVcertificaat.online

Alarm Meldnet

Explicate

Top Security

Service Centrale Nederland

VVNL

Lobeco

Hanwha Vision Europe

Securitas

HID

Paxton

Hikvision

ARAS

CDVI

De Beveiligingsjurist

IDIS

Akuvox

Crown Security Services

Bosch Security Systems

ASSA ABLOY

EAL

SmartCell

Paraat

VEB

NetworxConnect

Centurion

NIBHV

Nimo Drone Security

Evaluatie aanpak van onderzoek weigerende verdachten

4 februari 2022
Redactie
10:49

Sommige verdachten van een strafbaar feit weigeren mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. Met verschillende maatregelen in de zogenoemde weigeraanpak probeert het ministerie van Justitie en Veiligheid deze al jaren bestaande problematiek tegen te gaan.

Het WODC heeft de contouren van een onderzoeksprogramma opgesteld om de weigeraanpak te evalueren. Een gedragskundig onderzoek, ook wel Pro Justitia-onderzoek genoemd, is soms nodig om te bepalen of een psychische stoornis een rol speelde tijdens het plegen van het delict. Als de verdachte weigert mee te werken aan zo’n onderzoek, kan het zijn dat de rechter onvoldoende informatie heeft om behandeling, zoals tbs, op te leggen. Sommige daders van een strafbaar feit krijgen daarmee mogelijk niet de behandeling die zij nodig hebben. Dat is zowel voor de dader als de maatschappij een onwenselijke situatie. De weigeraanpak is dan ook bedoeld om de maatschappij veiliger te maken en om het aantal weigeraars en het effect daarvan terug te dringen.

Onderdelen weigeraanpak
De weigeraanpak bestaat uit acht onderdelen, te weten de Regeling weigerende observandi in de Wet forensische zorg (Wfz) en de daartoe ingestelde Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (Agwo), de verlenging van de observatieperiode in het Pieter Baan Centrum (PBC), een evaluatie aangepast weigerbeleid PBC, aanscherping van het begrip ‘stoornis’, verduidelijking van het risicocriterium, verbetering van de kennis en expertise van rechters en officieren van justitie, aanpassing van de rechtspositie van tbs-gestelden en zorg gedurende en na afloop van detentie.

Onderzoeksprogramma
Het onderzoeksprogramma bestaat uit vijf deelprojecten, waarin onder andere wordt gekeken naar het aantal weigerende verdachten, de aan hen opgelegde straffen en maatregelen en de recidivecijfers na afloop daarvan, de voortzetting van het weigerbeleid in het Pieter Baan Centrum, de Regeling weigerende verdachten en de effecten van de doorgevoerde wetswijzigingen, inclusief de mogelijk ongewenste neveneffecten als zorgmijding en het vernietigen van medische dossiers.

Uitvoering
De definitieve onderzoeksvragen en –methoden worden nog nader uitgewerkt. Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door het WODC, met uitzondering van het deelproject naar de doorgevoerde wetswijzigingen. Dat onderzoek voert Regioplan Beleidsonderzoek uit in opdracht van het WODC.
Voor de evaluatie worden verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden ingezet, waaronder interviews met ketenpartners, zoals het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), Openbaar Ministerie (OM), advocatuur, rechtspraak en behandelaren. De eindevaluatie wordt verwacht in 2023.

Lees hier het hele rapport.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Seagate

SequriX

Suricat

Videoguard

Wordt een partner