Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

HID

Top Security

Optex

Bosch Security Systems

Alphatronics

Masset Solutions

Gold-IP

CSL

SOBA

CardAccess

Dero Security Products

SmartCell

Crown Security Services

SMC Alarmcentrale

Unii

ASSA ABLOY

BHVcertificaat.online

Nimo Drone Security

Eagle Eye Networks

PG Security Systems

VBN

Bydemes

De Beveiligingsjurist

i-Pro

EAL

Centurion

ASIS

Securitas

Nenova

JMB Groep

Avigilon Alta

DZ Technologies

Genetec

VideoGuard

NetworxConnect

Kiwa

Ajax Systems

Hanwha Vision Europe

NIBHV

RoSecure

Service Centrale Nederland

GFT

Seagate

Multiwacht

ARAS

Nimo Dog Security

VAIBS

Explicate

IDIS

Lobeco

VVNL

Trigion

20face

Hikvision

Eizo

Paraat

Oribi ID Solutions

Milestone

Add Secure

Traka ASSA ABLOY

ADI

Seris

Akuvox

Sequrix

Alarm Meldnet

CDVI

Secusoft

SmartSD

Uniview

OSEC

2N

Paxton

Advancis

G4S

Brivo

Regio Control Veldt

Connect Security

VEB

HD Security

Network Optix

Examinering particuliere beveiligingsbranche aangescherpt

8 juli 2007
Redactie
13:24

De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) introduceert vanaf 2008 een nieuw praktijkexamen om de aansluiting met de beroepspraktijkvorming te verbeteren. Ook de terugkoppeling aan gezakte kandidaten wordt verbeterd, zodat zij zich gerichter kunnen voorbereiden op een herexamen.


Deze maatregelen neemt de SVPB op basis van recent, zelf geïnitieerd onderzoek onder
examenkandidaten, onderwijsinstellingen en werkgevers in de beveiligingsbranche. Bijna 70% van de examenkandidaten geeft aan door het SVPB-diploma zeker te zijn van een baan in de beveiliging.

Met name werkgevers (94%) vinden het van belang dat het praktijkexamen door een onafhankelijke instelling wordt afgenomen. Ondanks het feit dat de ondervraagden over het algemeen tevreden zijn over de huidige gang van zaken, levert het onderzoek ook enkele aanknopingspunten op voor verbetering van de dienstverlening. ‘Een belangrijk kritiekpunt was de wachttijd tussen theorie- en praktijkexamen’, aldus Ad van den Boogert, manager van de SVPB. ‘In het verleden kon een kandidaat zich pas aanmelden voor het praktijkexamen nadat hij het resultatenoverzicht van het theorie-examen had ontvangen. Inmiddels is het mogelijk om je direct na ontvangst van de oproep voor het theorie-examen ook aan te melden voor het praktijkexamen. Dat betekent een tijdswinst van zo’n vijf weken.’

Een ander aandachtspunt dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, is de te globale toelichting van de examinatoren op de uitslag. Circa de helft van de kandidaten gaf aan te willen horen wat ze niet goed hebben gedaan. Van den Boogert: ‘De centrale examencommissie heeft op basis hiervan een pilot uitgevoerd om gezakte kandidaten meer in detail feedback te geven. De resultaten zijn positief. Inmiddels hebben alle examinatoren een aanvulling op de afname-instructies ontvangen. Op basis van deze uitgebreidere informatie kunnen gezakte kandidaten zich zo gericht mogelijk voorbereiden op het herexamen.’

Slechts een minderheid van de onderwijsinstellingen is tevreden over de aansluiting van het praktijkexamen op de opleiding (44%) en over de aansluiting van het examen op de beroepspraktijkvorming (35%). Een belangrijk knelpunt hierbij vormt het huidige praktijkwerkboek en de daarin opgenomen portfolio-opdrachten voor het praktijkexamenonderdeel Portfolio 2. Om de beroepspraktijkvorming beter te ondersteunen ontwikkelt ECABO, kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven, in opdracht van het Opleidingsfonds voor de particuliere beveiligingsbranche (SOBB), een nieuw praktijkwerkboek. ECABO werkt hierbij nauw samen met praktijkopleiders, docenten en deskundigen van de SVPB en de SOBB. Het nieuwe werkboek bestaat uit drie delen. Het bevat algemene opdrachten die in elk leerbedrijf aan de orde komen. Verder is er een deel met specifieke praktijksituaties, bijvoorbeeld toegesneden op luchthavenbeveiliging, mobiele surveillance of geld- & waardetransport. In het derde deel, het logboek, noteert de leerling zijn werkzaamheden van dag tot dag. Het nieuwe praktijkwerkboek is vanaf het schooljaar 2008 -2009 voor onderwijsinstellingen beschikbaar. De SVPB ontwikkelt voor het praktijkexamen instrumenten om deze nieuwe opzet van het praktijkwerkboek tot zijn recht te laten komen.

De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB), opgericht in 1979, is een onafhankelijke stichting die de examens ontwikkelt en afneemt voor de Nederlandse beveiligingsopleidingen. SVPB-diploma’s en -certificaten zijn verankerd in justitiële regelgeving en opgenomen in de CAO voor de beveiligingssector. In de particuliere beveiligingsbranche zijn circa 30.000 professionals werkzaam.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

SequriX

Videoguard

Seagate

Suricat

Wordt een partner