Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Hikvision

Alarm Meldnet

Dero Security Products

HD Security

Uniview

CSL

Network Optix

Top Security

Connect Security

Add Secure

Ajax Systems

Alphatronics

Nimo Drone Security

Regio Control Veldt

Gold-IP

Optex

ARAS

PG Security Systems

Paraat

Centurion

Trigion

Kiwa

Genetec

OSEC

Traka ASSA ABLOY

Service Centrale Nederland

Bydemes

Eagle Eye Networks

CDVI

VVNL

SOBA

Akuvox

Lobeco

Seris

Nenova

ASIS

RoSecure

Brivo

DZ Technologies

Crown Security Services

Advancis

Eizo

CardAccess

GFT

ASSA ABLOY

Secusoft

EAL

SmartCell

Oribi ID Solutions

Seagate

Multiwacht

VideoGuard

G4S

BHVcertificaat.online

2N

NIBHV

Milestone

i-Pro

HID

JMB Groep

VEB

Hanwha Vision Europe

VBN

ADI

Masset Solutions

20face

IDIS

Paxton

Bosch Security Systems

SmartSD

VAIBS

Avigilon Alta

Unii

Securitas

Explicate

Nimo Dog Security

NetworxConnect

De Beveiligingsjurist

SMC Alarmcentrale

Sequrix

Facilicom herstelt na een zwaar jaar

25 april 2017
Redactie
09:48

Facilicom Group boekte in 2016 een resultaat voor belasting van 27,3 miljoen euro. De omzet van de facilitair dienstverlener uit Schiedam steeg naar recordhoogte: 1.292 miljoen euro. CEO Geert van de Laar: “We zijn content met de resultaten, zeker omdat 2016 een uitdagend jaar was.”

Facilicom Group zegt in 2016 een volgende stap gezet te hebben in klantgerichtheid. In 2015 en de jaren ervoor is veel geïnvesteerd om medewerkers bewust te maken van het belang daarvan. Van de Laar: “We ontwikkelen ons van een organisatie met operational excellence naar een meer klantgedreven onderneming; naar customer excellence. Naar onze overtuiging gaat klantgerichtheid het verschil maken in facilitaire dienstverlening. 2016 vormde de periode waarin klantgerichtheid werd geconcretiseerd in organisatieaanpassingen, projecten en beleid. Het hoogtepunt van 2016 was de strategische samenwerking met Albron.”

Meerwaarde bieden in krimpende markt
Net als voorgaande jaren opereerde Facilicom Group in 2016 in een krimpende markt, waarin vooral op prijs wordt geconcurreerd. Facilicom zegt door de Code Verantwoord Marktgedrag te onderschrijven ervoor te zorgen dat in de schoonmaak-, beveiligings- en cateringbranche niet alleen prijs, maar vooral kwaliteit in aanbestedingen een doorslaggevende factor wordt. Van de Laar: “Voor ons biedt het kansen, omdat Facilicom Group een unieke positie heeft in integrale dienstverlening waarbij alle specialismen in huis zijn.”
In de beveiligingsbranche speelt al enkele jaren de technologisering van de sector. Facilicom Group speelt hierop in door technische beveiligingsoplossingen aan te bieden in combinatie met mensbeveiliging. Voor de professionele zorg en huishoudelijke hulp was 2016 een zeer turbulent jaar. Met initiatieven zoals de ZorgCentrale.nl heeft Incluzio grote stappen gezet om met deze vorm van zorg op afstand het verschil te maken.

Integrale dienstverlening en vernieuwing
Facilicom Group heeft in 2016 vastgehouden aan het strategisch beleid van de afgelopen jaren. In 2016 is de strategie verder uitgediept op een viertal speerpunten: verbinden, verdiepen, verbreden en vernieuwen. Van de Laar: “Wij hebben in 2016 het fundament gelegd voor vernieuwing in de organisatie. Enerzijds door vernieuwingen door te voeren die de dienstverlening beter, sneller en efficiënter maken. En anderzijds door nieuwe en innovatieve concepten te ontwikkelen.” Goede voorbeelden hiervan zijn Directschoon, een online schoonmaakdienst voor het mkb, Magnifique, schoonmaak voor high end klantvragen en Compartijn, kleinschalige luxe woonvoorzieningen voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg.

Succesvolle samenwerkingsverbanden
De samenvoeging tussen Facilicom Facility Solutions en Breijer tot Facilicom Solutions kreeg in 2016 verder gestalte. Vanaf 2017 kan Facilicom Solutions zich richten op winstgevende groei. Facilicom Solutions kampte echter in 2016 nog met een aantal financieel tegenvallend bouwprojecten. Dat drukte het resultaat. Tot slot heeft Gom in 2016 de marktleider op het gebied van schoonmaak in de foodsector,  Kleentec overgenomen.
De inzet op klantgerichtheid en vernieuwing heeft het afgelopen jaar haar vruchten afgeworpen. De Net Promotor Score, de graadmeter voor klanttevredenheid, steeg in 2016. Ook de retentiegraad was hoog. Dat betekent dat veel klanten ook in 2016 klant zijn gebleven. Het financieel resultaat stemt eveneens tevreden. De winst nam toe in 2016. Van 13,4 miljoen euro in 2015 steeg de winst (EBITA) in 2016 naar 30,6 miljoen euro. Van de Laar concludeert: “Daarmee hebben we de negatieve tendens van het financieel matige jaar 2015 kunnen ombuigen en zitten we weer op het niveau van 2014.” De grootste bijdrage aan de winst leverden de facilitaire divisies. Vooral Trigion, Gom en Prorest, het onderdeel dat is opgegaan in Albron, hebben het afgelopen jaar goed gepresteerd. Dat kwam met name doordat deze divisies goed en efficiënt zijn aangestuurd waarbij sterk werd ingezet op business control.
Met een winstpercentage van 2,1% van de omzet ligt Facilicom Group nog wel achter op de ambitie. Die staat op 4%. “Voor 2017 zullen we de stijgende lijn verder moeten volgen”, stelt de CEO van Facilicom Group. “Dat betekent dat we ons potentieel optimaal moeten benutten en incidentele tegenvallers in de toekomst moeten voorkomen door beter op risico’s te sturen.”

Verwachtingen voor 2017
“Voor 2017 vinden we het van belang dat alle ingezette acties in 2016 goed bestendigd worden en dat we de focus in 2017 vooral leggen op de benoemde strategische speerpunten om tot een nieuwe periode van groei te komen: verbinden, verbreden, verdiepen en vernieuwen”, aldus Geert van de Laar. Facilicom Group verwacht in 2017 de stijgende lijn te kunnen voortzetten en zal daarmee dichter bij de langetermijndoelstelling van 4% EBIT komen.

Voor het gehele jaarverslag: http://jaarverslag2016.facilicom.nl

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

SequriX

Wordt een partner