Fieldlab maakt voorwaarden bekend voor veilig evenement

Na drie maanden met uiteenlopende evenementen zegt de Fieldlab-organisatie voldoende data te hebben om de politiek te kunnen adviseren over het veilig organiseren van evenementen. Er staan nog enkele test-evenementen op het programma, maar er is nu al een duidelijk beeld, aldus de organisatie.

Het is – onder strakke voorwaarden – mogelijk om actieve evenementen in de buitenlucht te laten doorgaan met 50 tot 75 procent van de normale bezoekerscapaciteit. Het gaat dan onder andere om muziekfestivals, congressen en sportwedstrijden, waarbij het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Dat laatste is volgens programma-manager Pieter Lubberts ook niet nodig, als aan andere voorwaarden wordt voldaan.

Geëxperimenteerd
Fieldlab heeft in opdracht van evenementenorganisaties geëxperimenteerd met verschillende maatregelen en de resultaten naar het kabinet gestuurd. Dat heeft de verkregen data voorgelegd aan het Outbreak Management Team met het verzoek om met een advies te komen.
Er is ook gekeken naar evenementen die zich binnen afspelen. Die kunnen veilig plaatsvinden als het publiek zich rustig gedraagt, over zitplaatsen kan beschikken, bij verplaatsingen een mondkapje draagt en vooraf getest wordt. Verder dient er goede ventilatie te zijn en mag maximaal de helft van het aantal plaatsen worden bezet volgens een schaakbordpatroon.

Honderd procent veilig niet mogelijk
Lubberts erkent dat honderd procent veilig niet mogelijk is. Er blijft altijd een restrisico bestaan, bijvoorbeeld als negatief geteste bezoekers onderweg naar het evenement worden besmet. Het is nu aan de politiek om te beslissen of dat risico aanvaardbaar wordt gevonden. Belangrijk, aldus de programma-manager, want het gaat om een sector die aan 100.000 mensen werk biedt.
Zolang de besmettingscijfers en het aantal patiënten hoog blijven, zullen maatregelen ter preventie van corona noodzakelijk blijven. Het gaat dan onder andere om een sneltest op een decentrale plaats en maximaal 24 uur voor het einde van het evenement, het gebruik van een app of ander soort toegangscontrole waaruit een negatieve coronatest blijkt en een maximale bezetting van 50 tot 75 procent van de capaciteit van buitenlocaties. Wij rondloopt dient een mondkapje te dragen, tenzij de bezetting lager is dan 50 procent. Bij een bezetting van 75 procent is een mondkapje ook noodzakelijk voor zittend publiek.

Deel dit artikel via: