Frank van der Linden is Security Professional van het Jaar

Na afloop van het congres van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging in Apeldoorn is Frank van der Linden verkozen tot de nieuwe Security Professional van het Jaar. Hij wordt tevens ambassadeur van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland, die de verkiezing georganiseerd heeft.

Genomineerd waren André Minderman van de Security Adviesgroep, Jan Verkaar van Security Facility Services en Frank van der Linden van Security Expert Register Nederland. Deze drie topspecialisten waren door leden van de VBN gekozen uit een groot aantal voorgedragen kandidaten, die zich stuk voor stuk bijzonder hebben onderscheiden en/of die hebben bijgedragen aan verdere professionalisering van het vakgebied. De verkiezing ‘Security Professional van het Jaar’ vindt in principe elke twee jaar plaats en is bedoeld om beveiligingsprofessionals te motiveren zich in te zetten voor het algemeen belang en degenen die dat doen extra onder de aandacht te brengen.

Flauwe grap
Van der Linden dacht dat het eerst een flauwe grap uit het netwerk was. “Een goede grap mag vrienden kosten. Maar ik ben heel trots dat ik hier nu sta en blij dat mensen op mij gestemd hebben. Security Professional van het Jaar. Het zijn kanjers die dat de afgelopen jaren zijn geweest. Ook ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd hoe mensen denken. Wat is belangrijk vind als je naar de toekomst kijkt, als voorzitter van de denktank? Er zal gelachen moeten worden, maar we moeten er vooral voor zorgen dat we verbinden. Dieptepunt dat op Prinsjesdag de koning wordt uitgejouwd. Maar ook de omgekeerde vlaggen en een kabinet dat wegloopt als er een kritische vraag wordt gesteld. We moeten weer zoeken naar instrumenten om verbindingen te herstellen. Ook moeten we ervoor zorgen dat we als denktank meer gaan doen. Zorgen voor meer begrip tussen publiek en privaat en tussen studenten en de praktijk.”

Eerdere Security Professionals van het Jaar
De vorige Security Professional van het Jaar was Armand van Bercheycke van AIB Safetech en SOBA Security Opleidingen. Hij werd voorafgegaan door Hélène Minderman van Transport & Logistiek Nederland, Arjen Appelman van AES Consultancy, Harm van Dijk van ING, Berndt Rif van De Nederlandsche Bank en Willem van Egmond van T Mobile. De Security Professional van het Jaar krijgt een ambassadeursrol binnen de VBN om de activiteiten van de vereniging breder onder de aandacht te brengen. Hij wordt tevens voor twee jaar voorzitter van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging, waarin ook de twee voorgaande Security Professionals van het Jaar zitting hebben, alsmede zes andere specialisten, die door de Security Professionals van het Jaar worden geselecteerd. De Nationale Denktank Integrale Beveiliging is een zelfstandig orgaan, dat ontstaan is vanuit de VBN.

Deel dit artikel via: