G4S-beveiligers Schiphol mogen niet ontslagen worden van UWV

Een ontslagaanvraag voor negentien beveiligingsmedewerkers van G4S op Schiphol is – na bezwaar van CNV Vakmensen – geweigerd door het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie heeft het beveiligingsbedrijf de ontslagaanvraag onvoldoende onderbouwd en niet aannemelijk gemaakt dat er structureel minder werk is.

“We hebben met succes bezwaar gemaakt tegen deze bedenkelijke reorganisatie en zijn dik tevreden met de uitspraak van het UWV”, reageert onderhandelaar Erik Maas van CNV Vakmensen. G4S dacht volgens hem de bemoeienis van vakbonden te kunnen omzeilen, door eind mei een ontslagaanvraag in te dienen voor negentien werknemers. Dat is nèt onder de grens van twintig werknemers, waarbij de vakbonden geraadpleegd moeten worden. “G4S handelde daarmee op het randje – en wat ons betreft erover. Bovendien rammelde het verhaal aan alle kanten.”

Geen sprake van minder werk
Volgens G4S was er structureel te weinig werk voor negentien HBS-agents, beveiligers die op Schiphol onder andere verantwoordelijk zijn voor het op afstand scannen van koffers. De werknemers zijn volgens CNV vervolgens onder druk gezet om te vertrekken of te solliciteren op andere functies binnen of buiten het bedrijf. Een deel van de werknemers is daardoor inmiddels ook al vertrokken. Maas: “Het gekke is: er wàs in de praktijk helemaal geen sprake van minder werk. Het was juist ontzettend druk, regelmatig werden verlofaanvragen afgewezen. Een boventallige medewerker kreeg zelfs de vraag om over te werken. Ook voor de toekomst kan G4S helemaal niet aannemelijk maken dat er structureel minder mensen nodig zouden zijn.”
De vakbond wilde het er – voor de resterende groep, waaronder een aantal leden – daarom niet bij laten zitten. “Ook om principiële redenen. Het verhaal deugde gewoon niet. Als G4S op deze manier kleine groepjes mensen denken te kunnen ontslaan, hebben ze het mis.”

Ontslagaanvraag afgewezen
Het UWV heeft de ontslagaanvraag grondig bekeken en daarbij zowel het standpunt van G4S als van CNV Vakmensen beoordeeld. Conclusie van het UWV is dat G4S de bedrijfseconomische redenen voor de ontslagaanvraag onvoldoende heeft onderbouwd. Bovendien vindt het UWV dat het beveiligingsbedrijf het niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van structurele werkvermindering. De ontslagaanvraag is daarom afgewezen. Maas: “Mooi nieuws natuurlijk voor de werknemers die afgelopen maanden in onzekerheid hebben gezeten. Zij houden gewoon hun baan.”
G4S wilde niet in openbaarheid op het bericht reageren en gaat over de kwestie in gesprek met het UWV.

Deel dit artikel via: