G4S gaat afgekeurde militairen helpen re-integreren

G4S is partner geworden van de Social Impact Bond van Defensie. Het betreft hier een innovatief programma gericht op het duurzaam en succesvol laten re-integreren van dienstongeschikte militairen. Hierbinnen gaat G4S zorgen voor plaatsing en training.

Jaarlijks worden ongeveer 350 militairen dienstongeschikt door de uitvoering van hun werkzaamheden in binnen- en buitenland. Om hen te helpen buiten defensie passend werk te vinden is een publiek-private samenwerking gestart, die wordt ondersteund door investeerders en is gebaseerd op de businesscase van INCLUSIF-Social Capital. Een van de belangrijkste uitvoerders van de SIB is Future Groep.

Nieuw bestaan
Defensie stelt zeer hoge eisen aan een militair. Voldoet hij of zij niet aan deze eisen, dan is inzet als militair niet meer mogelijk. Dat is een ingrijpende boodschap met veel consequenties. De militair moet zich gaan instellen op een nieuw bestaan binnen de burgermaatschappij. En daarbij hoort een nieuwe baan, binnen of buiten Defensie.
G4S zegt een maatschappelijk betrokken organisatie te zijn die zich inspant om complexe vraagstukken rondom werk op innovatieve wijze op te lossen. Daarom biedt het bedrijf als Place & Train Partner binnen de SIB dienstongeschikte militairen een helder pad naar een nieuwe toekomst buiten Defensie. Door het bieden van individuele ondersteuning, gerichte opleidingen en een goed carrièreperspectief, wordt stapsgewijs gewerkt aan een duurzame baan die er toe doet. Daadkracht, innovativiteit, doorzetten, hechte samenwerking en een multidisciplinaire aanpak. Dat zijn de sleutelwoorden voor deze missie samen met de militair, samen met de jobcoaches van Future Groep en samen met Defensie, zo zegt G4S.

Deel dit artikel via: