G4S nieuwe partner Reclassering Nederland voor integrale veiligheid

Reclassering Nederland heeft na een aanbesteding G4S gekozen als enige contractpartij voor beveiliging om een bijdrage te leveren aan de missie ‘naar een veiliger samenleving’.

G4S gaat Reclassering Nederland de komende jaren ondersteunen op het gebied van integrale veiligheid, waarbij een mix van dienstverlening en techniek wordt ingezet. Het aantal veiligheidsleveranciers bij Reclassering Nederland is teruggebracht van dertig naar één partner, waardoor een centrale aanpak gerealiseerd kan worden.
Uitgangspunt voor de realisatie van een landelijk uniforme beveiligingsuitvoering is een betrouwbare risicoanalyse voor iedere locatie van Reclassering Nederland. Op basis hiervan wordt bepaald welke organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen G4S neemt. Dit wordt gedaan door slimme inzet van de combinatie van mens en techniek. Zo worden er bijvoorbeeld camerasystemen zo optimaal mogelijk geïnstalleerd waardoor dreigende situaties beter kunnen worden ingeschat, maar levert G4S ook de beveiligers die aanwezig zijn op de locaties zelf. Door de wendbaarheid van G4S als organisatie kan het beveiligingsniveau gemakkelijk worden opgeschroefd of teruggebracht als de situatie daarom vraagt, aldus het beveiligingsbedrijf. Dit zou resulteren in een verhoogd veiligheidsgevoel én een reductie van de jaarlijkse kosten.

Innovatie
In de samenwerking zetten G4S en Reclassering Nederland duidelijk in op innovatie. Zo is er bijvoorbeeld een game-app ontwikkeld, die ervoor zorgt dat het kennisniveau van de G4S- medewerkers op peil blijft door de kennis over Reclassering Nederland en veiligheid in het algemeen continu te testen. En naast het gesloten contract wordt er binnenkort een pilot gestart om werkgestraften die een meldingsplicht hebben, zich te laten registreren via een app. De app vraagt om een vingerafdruk en kan op basis van de gps-gegevens van de telefoon exact bepalen waar iemand zit. Dit zorgt voor een hogere efficiëntie omdat werkgestraften zich dan niet meer fysiek hoeven te melden bij Reclassering Nederland.

“We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan voor Reclassering Nederland. De komende jaren gaan wij een veilige omgeving voor hen realiseren die gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en centraal beheersbaar is. G4S is een bedrijf dat dag en nacht zichtbaar én onzichtbaar werkt aan een veiligere samenleving en daarom past deze opdracht heel goed bij ons. De mensen bij G4S en hun technische innovaties vormen de drijvende kracht achter veiligheid”, aldus Vinz van Es, managing director van G4S.

Deel dit artikel via: