Geactualiseerde opleiding voor sprinklerinstallateurs

Op 29 november 2021 zijn de definitieve beroepscompetenties voor Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek verschenen. De opleiders, examencommissie, de Exameninstituten en de VSI hebben afgesproken dat de nieuwe profielen gebruikt gaan worden bij de opleidingen en de examens. 

In mei 2022 en december 2022 zullen daardoor de eerste examens van respectievelijk Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek worden afgenomen en worden de examens voor aankomend Technicus en Technicus Sprinklertechniek gestopt. Voor de twee nieuwe profielen zijn nieuwe eindtermen opgesteld die door de opleiders en de examencommissie gebruikt gaan worden om de opleidingen in te vullen en de examens op te stellen. De overgangsregeling verschijnt binnenkort.

Kwalificaties
In de CCV-certificatieschema’s VBB-systemen staan de voorwaarden voor certificatie. Een onderdeel betreft de organisatie en de verantwoordelijkheden van de VBB-leverancier en specifiek de kwalificaties. De VSI kent gecertificeerde lidbedrijven en heeft het initiatief genomen voorstellen te maken en voor te leggen aan de Commissie van Belanghebbenden Brand (CvB). Het doel hiervan is de kwalificaties te verbeteren en uit te breiden. Daarbij is gekozen voor de taxonomie die standaard is in het reguliere onderwijs en kennis en vaardigheden worden specifieker benoemd door gebruik te maken van toetstermen.

Kenniseisen
De CvB heeft op 2 februari 2021 ingestemd met de certificatie-afspraak dat een diploma op basis van de toetstermen uit de beroepscompetentieprofielen (Junior) Engineer Sprinklertechniek betekent dat een persoon heeft voldaan aan de kenniseisen die worden gesteld aan de functies die verwijzen naar de eindtermen voor Aankomend Sprinklertechnicus.

Op dit moment zijn de volgende Beroepscompetentieprofielen beschikbaar:

Voor een overzicht van de competenties download het Competentie overzicht sprinkler 20211129

Ontwikkelingen
De VSI zal in 2021 en 2022 verder werken aan de Beroepscompetentieprofielen van andere functies, zoals: Projectleider, Leidinggevend monteur, 1e monteur, Monteur, Onderhouds-coördinator, Onderhoudsmonteur, testmonteur en In bedrijfsteller.

Deel dit artikel via: