Geen wapenstok voor boa’s in gemeente Utrecht

Burgemeester Dijksma van Utrecht vindt dat het geweldsmonopolie bij de politie moet blijven. Daarom vraagt zij geen vergunning aan waarmee boa’s een korte wapenstok mogen dragen om zichzelf te verdedigen. In diverse andere gemeenten mogen boa’s sinds vandaag wel een wapenstok dragen.

Dijksma maakte haar besluit bekend na mondelinge vragen van BIJ1, de Partij voor de Dieren, SP en DENK. Als er geweld gebruikt moet worden, ziet zij liever niet dat de boa’s dat moeten doen. De vier partijen zeggen zich zorgen te maken over het soms ‘buitenproportionele geweld’ dat de politie gebruikt en vrezen dat boa’s dit als gevolg van een beperkte training ook gaan doen. Daar is Dijksma niet bang voor. Volgens haar zijn er vorig jaar maar 61 klachten ingediend tegen boa’s en die gingen meestal juist over het niet optreden door de gemeentelijke handhavers. Er is niet een klacht binnengekomen over door een boa gepleegd geweld. De boa’s zelf rapporteerden wel 27 keer situaties waarbij een vorm van geweld nodig werd geacht. 69 keer werd melding gedaan over spugen, slaan en zelfs wurgen. Toch hebben de Utrechtse boa’s niet aangedrongen op bewapening. Ze dragen sinds enige tijd wel een bodycam.

Deel dit artikel via: