Geen zwarte lijst amokmakers in de lucht wegens privacyregels

Regelmatig gaat het mis aan boord van vliegtuigen als passagiers – vaak door drank – hun zelfbeheersing verliezen. Zij kunnen dan op een zwarte lijst worden gezet door de betreffende maatschappij. Maar dat verhindert niet dat zij zich vervolgens bij andere maatschappijen kunnen misdragen.

Luchtvaartmaatschappijen zouden graag vooraf willen weten of passagiers zich in het recente verleden ernstig hebben misdragen aan boord van een vliegtuig. Daar komen zij echter niet achter, als het wangedrag zich bij een andere maatschappij heeft voorgedaan. Om privacy-redenen mogen de vervoerders elkaar niet informeren over passagiers die een vliegverbod hebben gekregen. Ook bij de marechaussee kunnen zij niet terecht voor dergelijke informatie.

Ook andere sectoren willen centraal register
Dronken passagiers die gaan vechten met andere passagiers of met de bemanning vormen een gevaar voor de veiligheid in de lucht. Dat risico vinden de luchtvaartmaatschappijen belangrijker dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de amokmakers. Privacy-autoriteiten denken daar anders over. Het uitwisselen van gegevens zou een precedentwerking kunnen hebben voor andere sectoren. Zo pleit het hotelwezen ook al vele jaren voor een centraal register met gasten die vernielingen hebben aangericht of zonder te betalen zijn vertrokken. In de luchtvaart zou zo’n register pas zinvol zijn als het mondiaal wordt ingevoerd en dat lijkt voorlopig een utopie.

Deel dit artikel via: