Gegevens gelekt van 19.000 slachtoffers aardbevingsschade

De NAM is slachtoffer geworden van een grootschalig datalek in de software van Accellion, waardoor wereldwijd van veel bedrijven en instanties informatie is ontvreemd door hackers. Bij de NAM gaat het om persoonsgegevens van zo’n 19.000 mensen die claims hebben ingediend voor door gaswinning veroorzaakte schade.

De software van Accellion is bedoeld om grote informatiebestanden veilig te versturen. De NAM gebruikt deze om op verzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) informatie te verstrekken met gegevens over de afhandeling van waardedalingsclaims. Helaas zijn hackers erin geslaagd de software van Accellion te kraken, waardoor informatie van veel bedrijven mogelijk ongeoorloofd in handen van derden terecht is gekomen. Bij de NAM gaat het om NAW-gegevens van ongeveer 19.000 personen uit de periode waarin het bedrijf verantwoordelijk was voor de schadeafhandeling. Van enkele honderden mensen zijn ook e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens gelekt.

Alert
Het gaat volgens de NAM alleen om persoonsgegevens en niet om informatie over de ingediende claims. Op de website wordt vermeld van welke groepen aardbevingsslachtoffers de gegevens mogelijk zijn gelekt. De NAM heeft alle betrokkenen per brief geïnformeerd. Mensen van wie ook e-mailadressen, telefoonnummers en bankgegevens zijn gelekt, zijn telefonisch op de hoogte gesteld. Het bedrijf adviseert iedereen om alert te zijn op mogelijk misbruik van de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door criminelen die zeggen uit naam van de bank te bellen. De NAM belooft dit ook zelf in de gaten te houden. Verder is het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel dit artikel via: