Gemeenten nemen initiatief voor Evenementenhandboek Veiligheid

Er komt een landelijk handboek voor veiligheid op evenementen. Het handboek zal organisatoren en overheden meer duidelijkheid geven over de aanpak van veiligheid op evenementen.

evenementDe veiligheid op evenementen is de laatste tijd veelvuldig onderwerp van gesprek. Onderzoeksrapporten en evaluaties van incidenten maken duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn. Een veelgehoord probleem is dat de veiligheid op evenementen overal verschillend wordt beoordeeld. Veiligheidsplannen van organisatoren, adviezen van hulpdiensten en voorschriften in vergunningen lopen flink uiteen. Er is weinig houvast in wetgeving of algemene richtlijnen.

Alle betrokken partijen hebben behoefte aan duidelijkheid over wat nu eigenlijk veilig is, oftewel: welke voorschriften en maatregelen zijn aan de orde bij welke risico’s? Gemeenten willen duidelijkheid om beter hun regierol te kunnen nemen in de vergunningverlening en bestuurlijke afwegingen te kunnen maken. Veel organisatoren willen graag meer houvast. Beide partijen zijn er ook bij gebaat dat ze niet vaak dezelfde discussies moeten voeren.

Een groep gemeenten neemt nu samen het voortouw om deze situatie te veranderen. Het gaat om Breda, Arnhem, Apeldoorn, Eindhoven, Den Bosch en Zwolle. Zij gaan zich inzetten om samen met experts uit de evenementenwereld en andere gemeenten een algemeen handboek te ontwikkelen over veiligheid op evenementen. Zij beogen daarmee een standaard naslagwerk te produceren, dat alle organisatoren van evenementen kunnen raadplegen. Het handboek zal bestaan uit een verzameling van praktijkrichtlijnen die zijn gebaseerd op bewezen inzichten. Gemeenten kunnen het handboek gaan gebruiken als kader voor de beoordeling van voorgestelde veiligheidsplannen. Het handboek zal ook adviseurs van onder meer politie en brandweer meer houvast geven.

De van oorsprong Britse Event Safety Guide zal als basis dienen voor het Nederlandse handboek. In Groot-Brittannië werken organisatoren en gemeenten al meer dan vijftien jaar met een dergelijk gemeenschappelijk kader, dat ook is omarmd door de Britse Home Office. Het heeft gezorgd voor meer duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen. De Britse Guide is vorig jaar nog geactualiseerd en biedt vele inhoudelijke praktijkrichtlijnen die ook in ons land evengoed gebruikt kunnen worden.

Om de ontwikkeling van het Nederlandse handboek mogelijk te maken, is de Stichting Evenementenhandboek opgericht. Het bestuur van deze stichting kent een vertegenwoordiging van gemeenten en organisatoren van evenementen. De stichting zal zich gaan inzetten om het Evenementenhandboek Veiligheid te ontwikkelen. Ze streeft naar brede participatie vanuit gemeenten en de evenementenwereld. Verschillende organisatoren en producenten van evenementen hebben hun medewerking al toegezegd.

evenementen handboek
Het Evenementenhandboek Veiligheid moet voor alle organisatoren en gemeenten het gemeenschappelijke kader gaan vormen. Dit moet gaan bijdragen aan meer wederzijds begrip en veiligere evenementen. Vanaf deze zomer gaat de stichting zich actief inzetten om meer gemeenten en experts uit de evenementenwereld bij de ontwikkeling te betrekken, zodat het werk in het najaar van start kan gaan.

Deel dit artikel via: