Gemeenten werken meer samen bij integrale veiligheidsplannen

Uit onderzoek door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt dat 96 procent van de afdelingen Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van gemeenten nu met een integraal veiligheidsplan (IVP) werkt. Meer dan de helft (54%) werkt daarbij samen met andere gemeenten.

De belangrijkste onderwerpen in de veiligheidsplannen zijn volgens het CCV ondermijning, cybercrime, verbinding zorg en veiligheid, jeugdoverlast en drugscriminaliteit. Gemeente hebben de regierol bij het ontwikkelen van het integraal veiligheidsbeleid. Ze zorgen voor afstemming met (veiligheids)partners, zoals politie en openbaar ministerie en natuurlijk ook met interne afdelingen. Meer dan de helft (54%) van de OOV’ers geeft aan dat zij het veiligheidsplan in samenwerking met andere gemeenten maakt. De samenwerking met andere gemeenten is met 10 procent toegenomen ten opzichte van 2018. Ook wordt vaker samengewerkt met inwoners, die als ogen en oren in de wijk worden beschouwd.

Ondermijning belangrijkste thema
97 procent van de OOV’ers geeft aan dat zij ondermijning als een van de prioriteiten heeft gesteld voor het integraal veiligheidsplan. Op de tweede plaats met 77 procent staat cybercrime. Deze twee thema’s worden gevolgd door verbinding zorg en veiligheid, jeugdoverlast en drugscriminaliteit. 64 procent van de respondenten geeft aan ondersteuning te kunnen gebruiken bij het uitvoeren van hun veiligheidsbeleid. De behoefte aan ondersteuning is het grootst bij ondermijning (61%), cybercrime (47%), het uit de criminaliteit houden van jeugdige aanwas (30%), verbinding zorg en veiligheid (30%) en mensenhandel (23%).
De meerderheid van de OOV’ers (61%) vindt dat de capaciteit op hun afdeling niet voldoende is. Een stijging van 10-30% wordt voor de komende jaren als realistisch gezien. 48 procent geeft aan taken te doen die niet binnen het OOV-terrein vallen, zoals vluchtelingenopvang en werkzaamheden in het sociaal domein. 40 procent geeft aan verschillende specialismen te missen op de OOV-afdeling, zoals die van data-analist (50%) en de juridische specialisatie (38%).
Actuele onderwerpen, zoals online openbare ordeverstoringen en demonstraties, vragen om maatwerkinspanningen. 75 procent geeft aan geen last te hebben van online openbare ordeverstoringen en 53 procent ziet geen toename van demonstraties. Voor een aantal OOV’ers betekent het juist veel extra werk.

Over het onderzoek
Het CCV-onderzoek over integrale veiligheid is in februari 2023 uitgezet bij alle gemeenten. 258 OOV’ers hebben de vragenlijst ingevuld. In 2018 is dit onderzoek ook uitgevoerd met een respons van 96 OOV-adviseurs. Het grootste gedeelte van de respondenten (39%) werkt in een gemeente van 20.000 tot 40.000 inwoners.

Deel dit artikel via: