Grapperhaus maakt Europese afspraken in aanpak ondermijning

Donderdag sloot minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus een overeenkomst met de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken uit Frankrijk, België en Spanje om meer en beter gezamenlijk op te trekken tegen nietsontziende criminelen.

De internationale handel in illegale verdovende middelen vormt de grootste criminele markt en levert miljarden aan crimineel vermogen op. Het ondermijnt de Nederlandse samenleving, rechtstaat en economie en ook die van andere landen. Hier zitten nietsontziende internationale erkende criminele organisaties achter. Een succesvolle aanpak daarvan vereist een aanpak van de hele overheid en maatschappelijke partners met preventieve en repressieve maatregelen in Nederland, maar ook stevige samenwerkingsafspraken met andere landen.

Gezamenlijk optreden
Grapperhaus: “We moeten voorkomen dat als we in de Rotterdamse haven stevige maatregelen treffen om drugshandel tegen te gaan, het daarna in Antwerpen toeneemt. Dat leidt anders tot grote problemen voor onze Belgische buren maar ook voor Nederland en andere Europese landen omdat beide havens een belangrijke toegangspoort tot de Europese markt zijn. Het is ook belangrijk dat als de Nederlandse politie stuit op belangrijke informatie, deze snel gedeeld kan worden met de Spaanse of Franse politie en gezamenlijk wordt opgetreden tegen internationale criminele groeperingen en hun vermogen zowel in Europa als onder meer in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.”

Onderdelen van de afspraken
Gelet op de belangrijke kwetsbaarheden in de financiële en logistieke sectoren en op het misbruik van technologieën en innovaties voor criminele doeleinden, hebben de afspraken betrekking op de aanpak van criminele organisaties en het voorkomen en bestrijden van georganiseerde drugscriminaliteit. Dit gebeurt in samenwerking met andere landen van herkomst en doorvoer en samen met internationale partners. Ook wil men gezamenlijk de invoer en distributie van drugs voorkomen. Dit gebeurt door het vergroten van de weerbaarheid van logistieke knooppunten en processen, zoals zeehavens, luchthavens en postdiensten, tegen misbruik, corruptie en criminele infiltratie.
Criminele opbrengsten dienen afgepakt te worden criminele geldstromen dienen verstoord te worden. Verder wil men overgaan op innovatieve opsporing. Die moet leiden tot het tegengaan van crimineel misbruik van innovaties en tot het gebruik maken van nieuwe technologie en innovaties bij het opsporen, voorkomen en aanpakken van zware en georganiseerde criminaliteit en hun ondermijnende impact. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan criminaliteit via digitale kanalen.

Deel dit artikel via: