Griffid en Linc starten samenwerking voor Poolse markt

Griffid en Linc hebben een distributie contract gesloten om samen te werken op de Poolse video surveillance markt. Linc heeft als distributeur een track record opgebouwd op de Poolse markt waar het al bijna 10 jaar actief is.

Onderzoek van IMS Research geeft aan dat de hoogste groei in de CCTV en Video Surveillance markt verwacht wordt in Oost Europa. Het onderzoek rapporteert een jaarlijkse groeiverwachting voor de regio van 21,2%. Deze groei zal het snelst accelereren in landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie, waaronder Polen.

Linc is betrokken bij projecten in diverse verticale markten zoals meldkamers, stadsbeveiliging, retail, industrie en de financi?le dienstverlening en heeft een duidelijke focus op video surveillance projecten.

?Wij hebben om een aantal belangrijke redenen gekozen voor Griffid?; zegt Harald Dingemans, Directeur van Linc. ?Het video surveillance platform van Griffid stelt gebruikers in staat om met ??n applicatie en ??n interface voor de gebruiker bestaande systemen te koppelen en te profiteren van nieuwe mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Naast dat de software erg gebruiksvriendelijk is biedt het platform de mogelijkheid om situaties achteraf beter te kunnen beoordelen en het anticiperen van de gebruikers te verbeteren. Een van de belangrijke punten is dat Griffid een API (Application Programming Interface) heeft waarmee integraties met software van derden gerealiseerd kan worden. Het geeft aan dat de organisatie een goede visie heeft op de wensen die er leven in de veranderende video surveillance markt?.

?Wij zijn verheugd met het feit dat wij een sterke partner gevonden hebben in Linc? zegt Edwin Roobol, Sales Director EMEA van Griffid. ?Linc bedient een breed netwerk van partners in Polen en heeft expertise met en focus op het realiseren van grote video surveillance projecten. Linc biedt een breed portfolio aan met merken als Pelco, Sony, HeiTel, Dallmeier en Optelecom-NKF wat nu aangevuld wordt met de Griffid software. Wij hebben veel vertrouwen in de nieuwe relatie en zijn er van overtuigd dat Linc met succes de Griffid software kan vermarkten in Polen. In de korte tijd dat wij nu samenwerken zijn er al een aantal ori?nterende gesprekken gevoerd voor potenti?le projecten en partners?.

Deel dit artikel via: