Grote controle op de A1 tegen ondermijnende criminaliteit

De politie, Belastingdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Koninklijke Marechaussee, douane en de gemeente Barneveld hebben een grootschalige ondermijningscontrole langs de A1 bij Stroe gehouden. De controle had tot doel om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Er werden onder andere meerdere personen aangehouden voor het rijden onder invloed, meerdere auto’s in beslag genomen en belastingschulden geïnd. De politie hield in totaal zeven personen aan voor het rijden onder invloed (drugs en alcohol). Anderen reden met een ongeldig verklaard rijbewijs of konden geen rijbewijs tonen. Ook werd een aantal verboden goederen in beslag genomen. Verder werden er 800 verkeersboetes uitgeschreven voor het overtreden van de toegestane snelheid. Daarnaast voerde de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) van de politie meerdere controles uit bij (afval)transporten. Ook werden er veel controles uitgevoerd en signalen van ondermijnende criminaliteit vastgelegd.

Belastingdienst
Door de Belastingdienst werden belastingschulden gesignaleerd, waarvan c.a. 124.000 euro direct geïnd is. Ook zijn er door de Belastingdienst twaalf auto’s in beslag genomen vanwege openstaande schulden van ca. 154.000 euro. Eén voertuig werd afgevoerd vanwege een openstaande schuld van 18.000 euro.
De overheid houdt regelmatig controles met als doel het ondermijnende karakter van (zware) criminaliteit aan te pakken. Daarbij kan worden gedacht aan het afpakken van crimineel vermogen, in beslag nemen van voertuigen en wapens, maar ook uitkering- en belastingfraude. Bij deze controle werd onder andere gebruik gemaakt van vaste en mobiele ANPR camera’s en een drugshond van de douane. Met behulp van motorrijders van de politie werden de voertuigen naar de controlelocatie geleid. Daarnaast reden in- en rond de stad opvallende en onopvallende voertuigen rond die letten op ondermijnende signalen.

Wat is ondermijning?
Ondermijnende criminaliteit is de vermenging tussen onderwereld en bovenwereld. Criminelen misbruiken burgers, ondernemers, diensten, instellingen en bedrijven voor hun eigen gewin en belang. Ondermijning tast de rechtstaat aan en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. Burgers en ondernemers komen (soms onder dwang) in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Daarnaast kunnen bewoners in hun wijk worden geconfronteerd met intimidatie, geweld, maar ook risico’s op brand door hennepkwekerijen, drugslabs en milieuvervuiling door drugsdumpingen.

Deel dit artikel via: