Grote toename van zzp’ers in particuliere beveiliging

Steeds meer particuliere beveiligers gaan aan de slag gaat als zzp’er, zo constateert de Kamer van Koophandel. Sinds juni vorig jaar melden zich hier maandelijks minimaal 120 starters. Dat gebeurt vooral in de grote steden. Er is enthousiasme, maar er zijn ook zorgen over deze ontwikkeling.

In Rotterdam steeg het aantal zelfstandige particuliere beveiligers de afgelopen vijf maanden met 82 procent. In Den Haag was dat 80 procent en in Amsterdam 72 procent. Opvallend is dat ook in de kleinere gemeenten Delft en Westland het aantal zzp’ers in de beveiliging met meer dan 70 procent toenam. Voor de coronacrisis was ook al een stijging te zien, maar begin 2020 nam het aantal starters ineens sterk af. Inmiddels zijn er 5.026 zzp’ers in de particuliere beveiliging, terwijl dat er begin 2019 nog maar 3.157 waren. De KVK heeft geen verklaring voor de toename van de laatste maanden, maar het kan goed te maken hebben met de schaarste aan personeel. Bedrijven zijn bereid relatief hoge tarieven te betalen om diensten in te kunnen vullen en ziekteverzuim te kunnen compenseren.

Marktverstoring
Brancheorganisatie VBe NL is een groot voorstander van flexibele arbeid en juicht de komst van zzp’ers dan ook toe. Sinds begin dit jaar nodigt de organisatie zelfstandigen nadrukkelijk uit om zich aan te sluiten. Vooral omdat veel zzp’ers uiteindelijk doorgroeien naar ondernemers mét personeel. “Wij maken ons daarom hard voor collectieve afspraken”, zegt directeur Leon Vincken. De Nederlandse Veiligheidsbranche is minder enthousiast. Zelfstandigen hebben niet de bescherming die de cao biedt, zoals op het gebied van arbeids- en rusttijden. En richting opdrachtgevers kunnen zij niet de garanties geven die het Keurmerk Beveiliging biedt. Daarmee kunnen zij een marktverstorende concurrentie veroorzaken.

Deel dit artikel via: