Grote vraag naar scan beveiliging boerenbedrijf

Onder boeren en tuinders is veel belangstelling voor een inventarisatie van de beveiliging tegen diefstal en inbraken op hun bedrijven.

boerenbedrijfIn amper twee weken tijd hebben zich ruim duizend boeren gemeld voor een scan van het CCV om de risico’s op hun bedrijf in beeld te brengen. Wie zich nu nog aanmeldt, komt op de reservelijst terecht voor een eventuele tweede ronde. Dit kan echter enkele maanden duren, meldt LTO.

Voor het gezamenlijke project van het ministerie van Veiligheid en Justitie, LTO en het CCV was in eerste instantie gerekend op 750 beveiligingsscans. Aan deze scans zijn door de grote belangstelling nog 250 extra scans toegevoegd ten kosten van het onlangs gestarte project. Voor uitvoering van het hele project is negen ton beschikbaar.

De rondgang over het bedrijven tot nu toe resulteert in adviezen en tips om de best passende preventieve maatregelen te nemen, zoals een opritverklikker, dieseltankalarm, voertuigbewaking, hang- en sluitwerk en een camera bij de toegang van het bedrijf. Als ondernemers via het platform daadwerkelijk beveiligingsmaatregelen nemen, krijgen ze de helft van hun investering terug.

 

Deel dit artikel via: