Hacousto Protec beveiligt nieuw stationsgebied Driebergen-Zeist

Dit jaar gaat Hacousto Protec het volledige video- en omroepsysteem voor het Stationsgebied Driebergen-Zeist ontwerpen, leveren en in bedrijf stellen. Het gaat om een omvangrijk project, dat niet alleen het nieuw te bouwen station, maar ook de omgeving behelst.

Het oude station van Driebergen-Zeist was door de tijd achterhaald. Dagelijks stonden er lange files voor de spoorwegovergang, waren er te weinig parkeerplaatsen en stonden zelfs de fietsenstallingen overvol. In de nieuwe situatie zullen er geen gelijkvloerse kruisingen meer zijn en wordt het oude station voor een aanneemsom van 90 miljoen euro vervangen door een hypermodern openbaar vervoersknooppunt met trein- en busstation en 600 parkeerplaatsen voor automobilisten die hun reis per trein willen voortzetten.

Gespecialiseerde werkzaamheden
ProRail werkt aan station Driebergen-Zeist in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. In 2017 is begonnen met bouwen en in 2021 is het station helemaal vernieuwd. Hoofdaannemer is BAM, dat met onderaannemers werkt voor gespecialiseerde werkzaamheden. Zo is voor het cameratoezicht Hacousto Protec benaderd, dat al sinds 2016 actief is voor ProRail en intussen een grote ervaring heeft opgebouwd binnen de wereld van het openbaar vervoer.

Veel kennis nodig
Die ervaring is ook wel nodig, want het ontwerp van een systeem voor observatie van een stationsomgeving vergt veel kennis. De camera’s moeten in de duisternis goed functioneren, maar ook als de zon ‘verkeerd’ staat. Verder dient rekening gehouden te worden met de meest uiteenlopende weersomstandigheden, vandalisme en specifieke eisen die de opdrachtgever stelt. BAM, dat het specialisme zelf niet in huis heeft, deed er dan ook goed aan om het ontwerp aan Hacousto Protec over te laten. Dat zorgt voor de correcte projectering op basis van de ontwerpdocumenten van ProRail en de plaatselijke omstandigheden. Integratie gebeurt in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Arcadis op basis van BIM, waarbij de nieuwbouw in 3D op computers wordt gevisualiseerd. Hacousto Protec kan op deze wijze virtueel uittesten hoe de camera’s na installatie gaan presteren. De bedoeling is dat de camera’s na oplevering worden aangesloten op het landelijke videonetwerk van ProRail.

Deel dit artikel via: