Halt geeft meer aandacht aan online jeugdcriminaliteit

Halt houdt zich bezig met beginnende jeugdcriminaliteit. Steeds vaker vindt deze jeugdcriminaliteit online plaats, zoals ongewenste sexting, online pesten en cybercrime. Halt heeft hiervoor in 2017 verschillende nieuwe interventies ontwikkeld.

In 2017 is Halt met een aantal pilots gestart om online grensoverschrijdend gedrag bij jongeren te straffen en herhaling te voorkomen. Met de nieuwe Halt-interventie sexting: Respect online heeft Halt, samen met het kenniscentrum seksualiteit Rutgers, een passende aanpak ontwikkeld bij ongewenste sexting, online seksuele pesterijen of beledigingen. Het is een individueel gerichte interventie waarbij de focus ligt op bewustwording van veilig en respectvol online (seksueel) gedrag.

Cybercrime
Ook heeft Halt in 2017 als pilot een aantal ‘cyberzaken’ behandeld. Bij deze pilot hebben het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Halt nagedacht over een passende straf. Als onderdeel van de Halt-interventie moesten de jongeren een werkopdracht uitvoeren bij een IT-bedrijf. De IT-bedrijven werkten mee om het risicovol en strafbaar online gedrag van jongeren om te zetten naar het inzetten van talent op een legale manier. Om online jeugdcriminaliteit te voorkomen, geeft Halt lessen in online veiligheid in het basis- en voortgezet onderwijs over de risico’s van online grensoverschrijdend gedrag.

Ouders aan zet
Een andere pilot waar Halt in 2017 mee is gestart is om ouders een grotere invloed te geven op de Halt-interventie. Ouders spelen altijd al een belangrijke rol in de Halt-interventie door aanwezig te zijn bij de gesprekken met jongeren. Maar de pilot ‘Ouders aan zet’ gaat nog wat verder. Hierin krijgen ouders meer inspraak in het bepalen van de straf van hun kinderen. De gedachte van Ouders aan zet is dat ouders levenslang verbonden zijn met hun kind en dat zij als geen ander weten wat hun kind nodig heeft.

Tweede kans
Jongeren experimenteren, dat hoort bij hun leeftijd. Daarbij denken ze niet altijd goed na over de gevolgen. Als jongeren van 12 tot 18 jaar grenzen overschrijden, biedt Halt een tweede kans. Jongeren die bij Halt komen krijgen een interventie met een focus op het pedagogisch effect: wat helpt de jongere om niet opnieuw de fout in te gaan? Dit doen wij door de jongeren te leren de gevolgen van het eigen gedrag in te zien, dit gedrag te herstellen en gedragsalternatieven aan te leren. Door het positief doorlopen van de Halt-interventie voorkomen deze jongeren dat zij een strafblad krijgen en behouden zij een kansrijke toekomst. In 2017 heeft Halt zo’n 17.000 jongeren deze kans gegeven.

Lees meer over wat Halt in 2017 heeft bereikt in de highlights van Halt 2017

Deel dit artikel via: