Handboek helpt raadsleden bij opstellen integraal veiligheidsplan

De Vereniging voor Raadsleden heeft een handboek opgesteld met onder meer adviezen over de betrokkenheid bij het integraal veiligheidsplan (IVP). Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) ondersteunt gemeenten bij het opstellen hiervan.

In het handboek staan niet alleen adviezen voor nieuwe, maar ook voor ervaren raadsleden. Dat is handig, want uit het onderzoek ‘raadsleden en veiligheid 2021’ van het CCV blijkt dat bijna de helft van de raadsleden ervaart dat zij onvoldoende invloed uit kunnen oefenen op het veiligheidsbeleid.
In de wegwijzer krijgen raadsleden onder meer het advies ervoor te zorgen bekend te zijn met het integraal veiligheidsplan (IVP) van hun gemeente. Het CCV ondersteunt gemeenten bij het opstellen van een integraal veiligheidsplan en het bijbehorende uitvoeringsplan. Die ondersteuning bestaat uit begeleiding bij startbijeenkomsten IVP (fysiek en online) met veiligheidspartners om te werken aan een gezamenlijk gedragen beeld, een online checklist en kwaliteitstoets IVP, een database met IVP’s en uitvoeringsplannen van andere gemeenten ter inspiratie en een stappenplan voor het uitvoeringsplan.

Deel dit artikel via: