Hans Huigen nieuwe directeur NIDV

Met ingang van 1 april 2023 wordt Hans Huigen (1965) directeur van de NIDV. Dat is een stiching die bijdraagt aan vrede en veiligheid en de Nederlandse defensie- en veiligheidsbranche ondersteunt bij haar verdienvermogen. Huigen volgt Ron Nulkes (1957) op.

Na zijn studie rechten in Utrecht startte Huigen als reserveofficier bij de Koninklijke Marechaussee in Den Haag. Bij het ministerie van Economische Zaken was hij belast met het realiseren van meer marktwerking en deregulering. Internationale ervaring deed hij in Parijs op bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) met het onderzoeken van OESO-landen op regulatory management & reform en het ontwikkelen van alternatieven voor overheidsregulering. Hij raakte bekend met de Europese instellingen als EZ-coördinator intern marktbeleid.

Bedrijfsleven
In 2000 ging Huigen over naar het bedrijfsleven. Bij het energiebedrijf Essent gaf hij als verantwoordelijke voor public affairs ook leiding aan de gezamenlijke vertegenwoordiging van de Nederlandse energiebedrijven. Hij heeft in 2008 het adviesbureau H&dB Associates mede opgericht, dat organisaties adviseert op het terrein van public affairs. Sinds 2020 is Huigen werkzaam als hoofd EU en Public Affairs bij Royal IHC, dat ook werkzaamheden uitvoert voor het ministerie van Defensie.
Huigen: “Het is mij een eer en genoegen om leiding te gaan geven aan het NIDV-bureau en samen te gaan werken met zoveel ervaren en deskundige mensen. Ik realiseer me dat de NIDV juist in deze tijd van geopolitieke spanningen een cruciale rol heeft op het snijvlak van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De krijgsmacht en de industrie hebben elkaar nodig.”

Deel dit artikel via: