Harmonisatieafspraken nieuwe BORG–regelingen gepubliceerd

Vanaf 1 januari 2021 gelden de nieuwe BORG-regelingen. Op basis van praktische uitvoeringsvraagstukken in BORG-B en BORG-E heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid in samenwerking met de certificatie-instellingen harmonisatieafspraken gemaakt.

Een harmonisatieafspraak is een afspraak tussen certificatie-instellingen voor een eenduidige beoordeling van een voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.
Het oude harmonisatiedocument, dat is opgesteld bij de BORG 2005-regeling, blijft tijdens de overgangsperiode op de oude regeling van kracht.

Overgangsregeling
In de BORG-B en BORG-E regeling is er sprake van een overgangsregeling. Over de werkwijze van uitvoering zijn de BORG-bedrijven door hun certificatie-instelling geïnformeerd. Voor alle BORG–bedrijven geldt dat vanaf 1 januari 2021 de beoordeling door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd, conform de nieuwe BORG-regeling(en). Waar naar goed gevolg het nieuwe certificaat wordt uitgereikt en de vermelding op vakman wordt aangepast.

De harmonisatieafspraken zijn hier te lezen.

Deel dit artikel via: