Haven Moerdijk gaat camera’s slimmer maken

De 63 bewakingscamera’s op het industrieterrein bij de haven van Moerdijk worden gekoppeld aan speciale software. Daarmee worden de camera’s in staat om automatisch criminaliteit te signaleren. Ze slaan bijvoorbeeld alarm als mensen een vrachtwagen inklimmen om illegaal de grens over te kunnen.

Er zijn verschillende softwareplatforms die de gewenste functionaliteit leveren, maar voor het project in Moerdijk is besloten het wiel grotendeels opnieuw uit te vinden. Specialisten van de TU Eindhoven, ViNotion en Internetbureau Omines doen dit in het kader van het PASSAnT-project, dat streeft naar veiligere havenomgevingen in Nederland en België. Zij ontwikkelen de software, die de camera’s in staat moeten stellen via machine learning ‘slimmer’ te worden. De nieuwe software laat de camera’s reageren op bewegingen van mensen en/of voertuigen, meten de richting en de bewegingssnelheid en herkennen de kentekens. Volgens de specialisten kunnen de algoritmes het verschil zien tussen een legitieme havenarbeider en een illegale vluchteling. Hiervoor worden koppelingen gebouwd met andere software. Als een persoon wordt gesignaleerd op een tijd dat er geen medewerker aanwezig behoort te zijn, gaat het systeem ervan uit dat er iets crimineels gebeurt. Een beveiliger gaat dan kijken wat er precies aan de hand is. Bij nodeloos alarm, wordt dit naar het systeem teruggekoppeld om de kans op herhaling te verkleinen. De bedoeling is om het systeem eind 2020 operationeel te hebben.

Een gezamenlijk doel
Een jaar geleden werd PASSAnT gelanceerd. Het is een netwerk van een tiental partners uit Nederland en België met één gezamenlijk doel: oplossingen bieden voor de veiligheidsproblemen in havens. Gedurende een periode van drie jaar ontwikkelen ze samen hoogtechnologische oplossingen voor problemen als mensen-, drugs-, en explosievensmokkel. Een jaar na de lancering zijn er al stevige stappen vooruit gezet, zegt een woordvoerder. Het eindpunt in de ontwikkeling van een intelligent observatiesysteem op basis van artificiële intelligentie (AI) is volgens hem in zicht.

Privacy-vriendelijk
ViNotion maakt het systeem privacy-vriendelijk door de camerabeelden om te zetten in ‘object-georiënteerde data’. Dit systeem kan mensen en voertuigen detecteren en hun bewegingspatroon live analyseren, zonder dat hier persoonsgegevens aan gekoppeld worden. In plaats daarvan worden tijdelijke anonieme profielen opgesteld, bijvoorbeeld ‘persoon1’ en ‘auto3’.
TU/e stelde een algoritme op dat het mogelijk maakt om dezelfde voertuigen of personen te herkennen op verschillende camera’s. Zo slagen ze erin om op een betrouwbare en accurate manier het bewegingspatroon van ‘persoon1’ of ‘auto3’ te volgen over beelden van de verschillende bewakingscamera’s in de haven heen.
Internetbureau Omines werkt aan een platform dat deze camerabeelden en bewegingspatronen samenbrengt met andere relevante informatie, zoals de logistieke planning en gastenlijst van de haven. Op die manier wordt de realiteit vergeleken met de planning, en kunnen afwijkingen gedetecteerd worden.

Ondersteunen
Het is niet de bedoeling dat het systeem de menselijke intuïtie volledig buiten spel zet. Het zal de bestaande bewaking juist ondersteunen, benadrukken de initiatiefnemers. De huidige beveiliging in havens vereist dat alle camerabeelden continu bekeken worden, waarbij het risico reëel is dat potentieel gevaarlijke situaties en criminele feiten niet worden opgemerkt. Dat risico zal met dit nieuwe systeem sterk gereduceerd worden. Zo wordt de veiligheid op het terrein verhoogd en het werk van de bewaker gefaciliteerd, terwijl de privacy van de bezoekers gerespecteerd blijft.
Tim Steffens, projectverantwoordelijke in de haven van Moerdijk, is alvast blij met de vorderingen: “Ons havengebied is nu al één van de best beveiligde terreinen in Nederland, met onder andere een (nagenoeg) dekkend cameraplan en kentekenherkenning. Maar we hebben nog hoge ambities. Door deze nieuwe technologieën te integreren in onze bestaande maatregelen, geven we de beveiliging van de toekomst mee vorm.”

Slimme hekwerken
Het PASSAnT-netwerk ontwikkelt hoogtechnologische veiligheidsoplossingen voor havens. Het doel is om in 2020 een totaalpakket voor te stellen, dat naast dit intelligent observatiesysteem ook slimme hekwerken (ontwikkeld door Betafence) en ondoordringbare dekzeilen voor vrachtwagens (ontwikkeld door Sioen industries) bevat. Al deze technologieën zullen potentiële indringers in de havenomgeving detecteren. Tijdens de proefperiode worden deze oplossingen uitgetest in de havens van Moerdijk en Oostende. Nadien kan het pakket geïmplementeerd worden in andere havens, terminals en bedrijventerreinen. PASSAnT is mogelijk dankzij financiële steun van INTERREG Vlaanderen-Nederland, het Nederlands Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat, provincie Noord-Brabant en provincie West-Vlaanderen.

Deel dit artikel via: