Helft arboregels kan weg

De helft van alle arboregels kan worden geschrapt. Dat staat in een conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad. Onderhandelaars van de grootste vakcentrale FNV en van werkgeversorganisatie MKB-Nederland hebben dat vandaag laten weten.

In het advies staat dat de werkgevers en werknemers meer ruimte krijgen om zelf verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden te zijn. De overheid moet zich richten op het bestrijden van ernstige risico’s op de werkvloer en zich niet bezighouden met zaken als “de kantoorinrichting en het instellen van de bureauhoogte”, zoals onderhandelaar M. van Mierlo van het Midden- en Kleinbedrijf het uitdrukt.

De onderhandelaars in de SER maken duidelijk dat ze het unaniem eens zijn over de reeks voorstellen om de Arbowet te hervormen. “Rond de zomer moet ons advies definitief klaar kunnen zijn”, zegt Van Mierlo. FNV-onderhandelaar T. Heerts stelt dat het SER-plan een voorbeeld kan zijn voor andere Europese landen.

Net als het kabinet vindt de SER het een goed idee om werkgevers die zich niet aan de regels houden, publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Als werkgevers in de toekomst grof in de fout gaan, zal de Arbeidsinspectie op basis van eerder bekendgemaakte kabinetsplannen veel hogere boetes opleggen. De SER steunt die aanpak.

Deel dit artikel via: