Hernieuwde aandacht voor liftgebruik bij brand

De overheid wil de vluchtmogelijkheden voor senioren en kwetsbare mensen in nieuw te bouwen gebouwen verbeteren. Een wijziging in het Bouwbesluit moet het mogelijk maken om gewone liften met kleine aanpassingen geschikt te maken voor evacuatie bij brand.

Omdat senioren minder snel een pand kunnen verlaten bij eventuele calamiteiten, heeft de minister laten onderzoeken of seniorencomplexen als aparte categorie in het Besluit bouwwerken leefomgeving opgenomen kunnen worden. Dan kunnen voor die gebouwen extra regels gaan gelden voor brandveiligheid en vluchtroutes. Uit het onderzoek blijkt dat dit praktisch moeilijk uit te voeren is. Daarom is voorgesteld om voor alle nieuw te bouwen woongebouwen de regels voor vluchtroutes aan te scherpen. Het is de bedoeling om deze nieuwe regels op 1 januari 2021 in te laten gaan.

Gesprek met gebruikers
In het kader van de besluitvorming rond deze aanvullende brandveiligheidsbepalingen vond op 27 november op het ministerie een zogenaamde MKB-toets plaats. Dat is een gesprek met de gebruikers. Tijdens de toets werd onder andere vanuit de zorg naar voren gebracht dat het belangrijk is dat het vluchten kan beginnen al voor dat de brandweer arriveert. Er moet geen speciale brandweerlift nodig zijn met extra voorzieningen zoals een vluchtluik en een trap in de kooi. Normaal willen leveranciers een dergelijke lift leveren om conflicten met de regelgeving te voorkomen. Ook handhavingsinstanties sturen liever op een brandweerlift aan. Vluchten moet echter ook met gewone liften mogelijk worden. Hiervoor dient volgens de zorgsector een eenvoudig certificatietraject te komen en niet een extra keuringsmechanisme, ook niet in relatie tot de brandmeldinstallatie.

Eenvoudige aanpassing
De zorgsector beschouwt de lift als extra vluchtmogelijkheid. Bij voorkeur als daarmee kleinere loopafstanden kunnen worden bereikt. De brandwerende sluis voor de lift (portaal) dient meteen als opvangcapaciteit voor wachtende, vluchtende mensen op de etage (opvangcapaciteit, horizontaal ontruimen). Dit kan bijvoorbeeld door een liftsluis voor de lift.
Doel is om zoveel mogelijk mensen te laten ontruimen vóór de brandweer er is. De lift is hiervoor bruikbaar als er een brandvrije voeding is en als deze gescheiden is van andere compartimenten.
Een eenvoudige aanpassing aan de lift kan ervoor zorgen dat deze zichzelf uitschakelt als er rook komt in het portaal. In dat geval wordt de lift op commando van een rookmelder naar de begane grond gestuurd. Een rode lamp op elke etage moet voorkomen dat mensen in dat geval tevergeefs op de lift wachten, terwijl de brand zich uitbreidt. Verder dienen er duidelijke instructies te komen in hoge gebouwen, dat de liften alleen gebruikt mogen worden door mensen die niet via de trappen kunnen vluchten.

Deel dit artikel via: