Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Multiwacht

Bydemes

RoSecure

VEB

Add Secure

Crown Security Services

ADI

Eizo

DZ Technologies

Brivo

i-Pro

JMB Groep

Masset Solutions

Paxton

Gold-IP

Akuvox

PG Security Systems

Connect Security

Uniview

Hikvision

Explicate

NetworxConnect

Sequrix

SMC Alarmcentrale

NIBHV

Kiwa

20face

Paraat

SmartCell

2N

Nenova

HD Security

Alarm Meldnet

Nimo Dog Security

Seagate

Eagle Eye Networks

CSL

Service Centrale Nederland

BHVcertificaat.online

Alphatronics

Traka ASSA ABLOY

OSEC

GFT

Dero Security Products

Ajax Systems

HID

VBN

ASSA ABLOY

Milestone

Regio Control Veldt

ASIS

Unii

SmartSD

Centurion

Genetec

IDIS

Trigion

Bosch Security Systems

VideoGuard

CDVI

Seris

Secusoft

Nimo Drone Security

Oribi ID Solutions

Avigilon Alta

Lobeco

CardAccess

Optex

ARAS

Top Security

VAIBS

De Beveiligingsjurist

VVNL

G4S

Advancis

EAL

Securitas

SOBA

Hanwha Vision Europe

Herziening wet voor inlichtingendiensten

3 september 2023
Redactie
16:56

Het kabinet heeft de hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017 naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin wordt ingegaan op aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten op het gebied van onder andere het stelsel van toetsing, toezicht en klachtbehandeling, de omgang met bulkdata, geautomatiseerde data-analyse en de hackbevoegdheid.

De hoofdconclusie van de ECW was dat de Wiv 2017 voor een belangrijk deel heeft gebracht wat was beoogd, maar op onderdelen tekort schiet. Deze conclusie met bijbehorende aanbevelingen zijn door het kabinet omarmd en zijn meegenomen in de geschetste contouren van de wetsherziening in de hoofdlijnennotitie. Vanwege urgentie heeft het kabinet eerder besloten enkele aanbevelingen van de ECW reeds in de Tijdelijke Wet Cyberoperaties op te nemen, die in december 2022 aan de Tweede Kamer is gestuurd.
Minister Bruins Slot: “De diensten hebben een onmisbare rol in het beschermen van de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde. Het is van belang dat zij hun werk op een goede wettelijke basis effectief en rechtmatig kunnen doen om Nederland te beschermen. Deze voorstellen zorgen daarvoor.”
Minister Ollongren: “Gelet op de toekomstige dreigingen moeten we de AIVD en MIVD in staat stellen adequaat hun werk te kunnen doen. Dat vergt een wettelijk kader dat recht doet aan de hedendaagse realiteit.”

Afstemming met toezichthouders
Bij het opstellen van de hoofdlijnennotitie heeft er, mede op verzoek van de Tweede Kamer, constructieve afstemming plaatsgevonden met beide toezichthouders, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de voor- en nadelen van het samenvoegen van de CTIVD en de TIB.
In de hoofdlijnennotitie wordt uiteraard ook ingegaan op de waarborgen voor de bescherming van de rechten en belangen van de burgers. Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van de recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Met het oog op het functioneren en het evenwicht van het stelsel in brede zin, is er steeds ook aandacht geweest voor de uitvoeringsconsequenties voor de AIVD en de MIVD.

Deel dit artikel via:

Vlog 8

Premium partners

Seagate

Suricat

Videoguard

Wordt een partner