Het CCV publiceert VRKI-documenten 2015

Het CCV heeft een nieuwe versie van de VRKI-documenten gepubliceerd. In de versie van februari 2015 zijn de aanpassingen verwerkt die het Deskundigenpanel Inbraak in het afgelopen jaar heeft vastgesteld.

Het CCV logoIn de VRKI februari 2015 is de attractiviteitslijst geactualiseerd. De categorie ‘zonnepanelen en omvormers’ is aan de lijst toegevoegd. Deze wijziging is ook verwerkt in een nieuwe VRKI kaart februari 2015. Naast de actualisering van de attractiviteitslijst, zijn de volgende punten gewijzigd in de VRKI-documenten:
Voor kleine ruimten is er een afwijkingsmogelijkheid toegevoegd voor de eis van twee luid alarmgevers. De term ‘safe’ is vervangen voor kluis. En de verwijzingen naar de normering voor kluizen is gecorrigeerd. Aan het document VRKI Richtlijn inbraakbeveiliging voor onderwijsinstellingen is een bijlage 2 toegevoegd over het veilig opbergen van schoolexamens. De verwijzingen naar PKVW-documenten zijn geactualiseerd.
De VRKI documenten versie februari 2015 gaan in op 1 februari 2015 en vervangen dan de bestaande VRKI documenten versie maart 2014. De VRKI-kaart over alarmtransmissie blijft ongewijzigd.
Voor BORG-gecertificeerde bedrijven komt er binnenkort een wijzigingsblad voor het CCV-certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf. In dat wijzigingsblad wordt aangegeven per wanneer het werken met de VRKI-documenten 2015 verplicht is.
Link: VRKI februari 2015

Deel dit artikel via: