Hoger minimumloon nadeel voor evenementenbeveiliging?

Het Kabinet wil het wettelijk minimumloon (WML) fors verhogen. Dit heeft volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche een behoorlijke impact op met name de cao voor de evenementen- en horecabeveiligingsbranche (EHB). Daarom trekt de brancheorganisatie aan de bel bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In haar reactie op de internetconsultatie ‘Wijziging
Besluit en Regeling uitvoering Wet invoering minimumuurloon‘ vraagt de Nederlandse Veiligheidsbranche het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer om het SER MLT-advies op te volgen en het bedrijfsleven te compenseren voor de stijging van de kosten. Dit zou nodig zijn omdat de sector evenementen,- en horecabeveiliging zich kenmerkt door grote pieken en dalen in het werkaanbod en de momenten waarop omzet kan worden gerealiseerd. Zo vinden veel evenementen plaats gedurende de zomerperiode en in december rond de feestdagen en dan ook vaak alleen in de weekenden.

Nieuwe tegenvaller
Veel bedrijven in de evenementenbeveiliging zijn de opgelopen schade door de coronacrisis nog niet te boven, schrijft de brancheorganisatie. Een nieuwe tegenvaller kunnen zij er dus niet bijhebben en die gaat er door de wijziging van het wettelijk minimumloon wel komen. Momenteel wordt net als in de cao EHB uitgegaan van een 40-urige werkweek. Die wordt 36-urig. Om werknemers niet te benadelen wordt het WML in drie stappen met 7,5 procent verhoogd. Dit houdt volgens de brancheorganisatie in dat bedrijven de komende 2,5 jaar met een loonkostenstijging van bijna 30 procent krijgen te maken. Voor een sector waarbij de totale kosten voor 85 procent uit loon bestaan, komt dat hard aan. Om een gezonde marge te behouden, zullen de prijzen met 20 procent moeten stijgen en het is de vraag of evenementenorganisatoren dat willen en kunnen betalen.

Compensatie
De Nederlandse Veiligheidsbranche wijst op het MLT-advies van de Sociaal Economische Raad, waarop de Kabinetsvoorstellen mede zijn gebaseerd. Daarin zijn ook voorstellen opgenomen om het bedrijfsleven te compenseren voor de stijging van de loonkosten. Bijvoorbeeld door niet één keer van een 40- naar een 36-urige werkweek over te schakelen. Ook wordt gevraagd om de mogelijkheid om de bijbehorende loonsverhoging geleidelijker en in meer stappen in te voeren. Gebeurt dit niet, dan wordt gevreesd dat dit sterke consequenties zal hebben voor de werkgelegenheid binnen de sector evenementen- en horecabeveiliging in het bijzonder en de gehele evenementensector in het bijzonder, die tenslotte niet zonder beveiligers kan.

Deel dit artikel via: