Honeywell Security onderzoekt investeringsbeleid zorgsector

Uit een door Honeywell uitgevoerd, internationaal onderzoek blijkt dat managers van zorginstellingen operationele efficiëntie en veiligheid van gebruikers als topprioriteiten beschouwen. 90 procent beschouwt beheer op afstand en voorspellend onderhoud als de sleutel tot het stroomlijnen van de activiteiten en het verbeteren van het facility management.

Volgens een rapport dat door Honeywell is uitgebracht, zegt 94 procent van de ondervraagde managers van zorginstellingen dat beheer op afstand belangrijk is voor de operationele efficiëntie. Slechts één op de vier ondervraagden heeft momenteel een dergelijk systeem, maar 26 procent is van plan om de komende 12 tot 18 maanden in deze technologie te investeren.

Het rapport ‘Rethinking Healthcare Facilities as Integrated Entities’, het vierde in de serie Building Trends van Honeywell voor 2021, presenteert de uitdagingen, prioriteiten en beoordelingen van ondervraagde facility managers in de zorgsector in de Verenigde Staten, China, Duitsland en Saoedi-Arabië.

Veiligheid en welzijn van de bewoners stonden ook hoog in het vaandel, waarbij meer dan 90 procent van de ondervraagde facility managers zei dat een verbeterde binnenluchtkwaliteit en veiligheidssystemen belangrijk zijn om gebruikers van de faciliteiten aan te trekken en vast te houden. Respondenten zullen waarschijnlijk in de komende 12 tot 18 maanden investeren in ten minste een van de volgende: luchtbehandelingsoplossingen (28%), branddetectiesoftware (28%) of aspriatie (rookaanzuigingdetectie) (25%).

Voorspellend onderhoud
Bovendien hebben operationele uitdagingen die door COVID-19 worden versterkt, het bewustzijn vergroot van de noodzaak van voorspellend onderhoud als een belangrijke factor voor efficiëntie, waarbij 61 procent van de respondenten nu bereid is hier meer in te investeren dan in pre-pandemische tijden. Slechts 30 procent van de ondervraagden beschikt momenteel over een dergelijk systeem, maar 30 procent zal waarschijnlijk op korte termijn in deze technologie investeren en 27 procent zal waarschijnlijk realtime tracking van mensen en activa aanschaffen om de operationele efficiëntie te helpen verbeteren. De drie verbeteringen die volgens de respondenten het grootste voordeel zouden opleveren voor de gebruikers, zijn voorspellend onderhoud (30%), minder uitvaltijd (29%) en een betere luchtkwaliteit binnenshuis (28%).

Budgettaire zorgen
In de onderzoeksresultaten komen ook budgettaire zorgen aan de oppervlakte. Drie op de vier respondenten worstelen met het veiligstellen van de financiële middelen om aan hun operationele behoeften te voldoen – een voortdurende uitdaging voor veel zorgorganisaties die nog verergerd wordt doordat veel soorten winstgevende behandelingen vanwege COVID-19 niet door konden gaan. Bijna evenveel (74%) uiten hun bezorgdheid over het bijhouden van de groeiende capaciteitsbehoeften. Ondanks deze uitdagingen beschouwt 31 procent van de ondervraagde facility managers het verbeteren van de patiënttevredenheid als een van hun topprioriteiten op korte termijn, terwijl 29 procent prioriteit geeft aan het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Slim gebouw
Nu ze ruim een ​​jaar de operationele uitdagingen van COVID-19 hebben aangepakt, erkennen de respondenten dat een slim gebouw de basis vormt voor het verhogen van de operationele efficiëntie en doorvoer. Bijna 64 procent van hen investeert nu meer in slimme bouwtechnologieën dan in pre-pandemische tijden. Wat betreft welke aspecten van een slim gebouw zij het belangrijkst vinden, zegt een meerderheid (56%) dat de productiviteit van het personeel en de bouwactiviteiten moeten worden verbeterd en 52 procent noemt de mogelijkheid om alle bouwsystemen te beheren via één enkel platform met uniforme gegevens en inzichten.

Operationeel inzicht vergroten
“Het is aangetoond dat ‘genetwerkte’ zorginstellingen de patiëntenzorg, klinische resultaten en operationele efficiëntie verbeteren”, zegt Keith Fisher, vice president Global Services van Honeywell Building Technologies. “Door het operationele inzicht te vergroten, kunnen ze het gebruik van hun bedrijfsmiddelen optimaliseren om knelpunten te voorkomen, wachttijden te verkorten en de algehele patiëntervaring te verbeteren. Veel van deze doelen kunnen worden bereikt door een bestaand gebouwbeheersysteem te upgraden zonder dat het nodig is om nog goede onderdelen te vervangen. Dit is belangrijk omdat van faciliteiten steeds meer wordt verwacht dat ze de dagelijkse resultaten verbeteren en de efficiëntie verhogen met weinig of geen verhoging van de budgetten.”

Workflows optimaliseren
Een genetwerkte zorginstelling kan meerdere processen centraal bewaken, afstemmen en beheren om workflows te optimaliseren en anderszins de operationele doorvoer te verbeteren. Een dergelijke faciliteit kan ook zijn geïntegreerde technologieplatform gebruiken om inkomsten te genereren en kosten te beheersen of te vermijden. Door meerdere technologiedomeinen te integreren, krijgen faciliteiten de tools die ze nodig hebben om de patiëntervaring en de tevredenheid van het personeel te verbeteren met innovaties zoals zelfbedieningspatiëntenportalen en mobiele apps voor klinisch personeel.

Deel dit artikel via: