Hoog aantal fraudeurs binnen detailhandel vooraf herkend

In 2020 werd het Waarschuwingsregister van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) 570.931 keer geraadpleegd door aangesloten winkelbedrijven. Dat leverde 1.046 ’treffers’ op, zo is te lezen in het jaarverslag van de stichting FAD, dat woensdag is aangeboden aan minister-president Rutte.

In het waarschuwingsregister worden mensen vermeld die bewezen intern gefraudeerd hebben. Afgelopen jaar kon zo 1.046 keer worden voorkomen dat iemand in dienst werd genomen, terwijl die bij een ander bedrijf wegens fraude ontslagen was. Dit is het hoogste aantal sinds de oprichting van Stichting FAD in 2005.
De stichting vierde in 2020 haar 15-jarig jubileum. Het Waarschuwingsregister is uitgegroeid tot een begrip in de detailhandel en is dan ook niet meer weg te denken. De deelnemers gebruikten het Waarschuwingsregister afgelopen jaar actief.

Bewogen jaar
“In 2020 vielen er bijna 200.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het register. We kijken terug op een bewogen jaar, waarin ook de Nederlandse detailhandel het zwaar te verduren kreeg. Dit mede doordat niet essentiële winkels gedwongen werden hun deuren te sluiten. Dat de detailhandel in beweging is blijkt duidelijk uit de cijfers in het verslag”, aldus Sylvia Torn, woordvoerder van Stichting FAD. Het Waarschuwingsregister werd in 2020 actief bevraagd en het aantal treffers dat dit opleverde was nooit eerder in het bestaan van het register zo hoog. Het aantal registraties in het Waarschuwingsregister lag in 2020 op 407. Dit ligt iets lager dan de jaren ervoor, maar laat zich verklaren door de winkelsluiting tijdens de lockdown.

Verklaring van rechtmatigheid
Iemand komt in het Waarschuwingsregister als er sprake is van bewezen fraude en ontslag en hiervan aangifte is gedaan bij de politie. Bij registratie riskeert een frauderende winkelmedewerker voor maximaal vier jaar te worden uitgesloten van werk bij een groot deel van de detailhandelssector. Onder interne fraude wordt verstaan diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte of oplichting. De stichting FAD heeft voor onbepaalde tijd een verklaring van rechtmatigheid voor het delen van strafrechtelijke gegevens tussen deelnemers. Deze valt onder de bestaande privacywetgeving (AVG).
De consequente aanpak van interne fraude en toepassing van het Waarschuwingsregister zorgt voor een preventieve werking tegen interne fraude. De cijfers in het jaarverslag onderbouwen dat het werk van de FAD er voor zorgt dat de schade als gevolg van interne fraude sterk wordt teruggedrongen. Iedere treffer in het register betekent immers dat mogelijke schade wordt beperkt. Voor de winkelier heeft het register een dubbele werking; zowel preventief als repressief.

Aantal registraties in Waarschuwingsregister: 407
Aantal treffers fraudeurs: 1.046
Aantal aangesloten MKB-bedrijven: 915
Aantal aangesloten grootwinkelbedrijven: 72
Aantal werknemers bij aangesloten bedrijven: 200.000
Deel dit artikel via: